Miljöinnovationer kan vara disruptiva teknologier. Innovationsexperten Christian Sandström har nu lagt upp en presentation av transistorradions genombrott på slideshare. Den är tänkvärd. Den säger en hel del om varför ny teknik blockeras och hur den disrupitva tekniken bryter igenom. 

Bilderna är från Radiomuseet i Jönköping. Transistorradions marknadsgenombrott i en bild till vänster. Minskade sevicekrav ger nya försäljningskanaler. Ungdomsfixering. Lätthet. Radio i nya miljöer.   http://www.slideshare.net/Christiansandstrom/jealous-of-her-transistor-radio-presentation 

Slideshare har också fått mitt inlägg hos Kungliga Skogs- och Lantbruksakademin om Skogsbruk och Miljöinnovationer http://www.slideshare.net/evolveu/skogsbruk-och-miljinnovationer-presentation  . På sajten kommer en länk permanenent att ligga på sidan Officiellt.

Nu till en nyhet som jag inte vet hur mycket miljöinnovation det egentligen är. Men enskilda avlopp är ett betydande miljöproblem. Nu erbjuder ITT  Water & Wastewater för första gången en vad de kallar smidig avloppslösning för småhus. Det är så bra så jag lägger en länk till deras pressmeddelande här. Jag skickar också en fråga till dem om där finns någon innovativ miljölösning som de glömt att skryta med.  http://www.newsdesk.se/pressroom/itt/pressrelease/view/smidig-avloppsloesning-foer-smaahus-259485