Företagets hemsida hittar Du genom vår länk BioNedbrytFlamskydd i kategorin Gift: Ersätt/Minska i höger kolumn. Dom som inte kan företaget kan läsa på där. Jag kopierar inte in deras information i inlägget som blir mycket långt ändå. 

Deflamo marknadsför flamskydssmedlet Apyrum. Inför pågående nyemission har företaget presenterat ett investeringsPM. Jag har läst det, ställt två frågor och fått svar av VD Fredrik Westin, samt räknat lite efter fattig förmåga. På bilden ser Du två madrasser som man försökt antända varav den ena behandlats med Apyrum.

Ett särskilt problem är att jämförelsen nu är en hårt pressad börs. Många företag kan förefalla billiga, samtidigt som risken är låg. Så vitt jag vet saknas ännu en obereoende analys av DEFLAMO. Kanske jag kan bidra till en klarare uppfattning om potentialen. Jag vill dock framhålla att jag saknar förmåga till självständig bedömning av den långsiktiga konkurrenssituationen.

Deflamos långsiktiga mål är att nå marknadsandelen 10 % på den marknad man är till 2015. Det bedöms motsvara en försäljning av 1,1 miljarder kronor. Jag tyckte inte det låter så ambitiöst när man marknadsför en helt ny teknik som jag tycker borde ha stora förutsättnigar att utses till Best Available Technology av EU. 

Jag frågade VD: -Jag har förstått det så att Er teknologi är på avgörande sätt
bättre än befintliga alternativ. Varför har Ni då ett så ”lågt” satt
mål som 10 % av marknaden år 2015?

Fredrik Westin(FW) -bilden svarar: Att bygga industriproduktion tar tid, både för våra kunder att öka användning av ett nytt additiv och för oss att producera. Vi tror att teknologin kan ta större marknadsandel, men vi måste vara realistiska. I detta sammanhang är det inte så långt till 2015. Kvalité och leveranssäkerhet är ett nyckelbegrepp för att få förtroendet av kunderna. En alltför snabb expansion kan riskera brister i kvalité. Ingen flamskyddsteknologi, inte ens Apyrum, kan flamskydda alla material i alla sammanhang. En dominerande marknadsandel är inte realistiskt.

Därmed skulle vi ha något att hänga upp en bedömning av intäktssidan på.  

 Vi antar att det blir ca 15 miljoner aktier efter nyemissionen. Handeln i aktien är förstås liten , men mot bagrund av de tre senaste månadernas kurs kanske 2, 75 kr/aktien är rimligt att räkna med. Börsvärde skulle alltså bli i storleksordningen 40 miljoner kronor. Deflamo bedömer att en genombrottsorder kan komma att säkras inom 6-12 månader. Aktuell nyemission ska säkra verksamheten i lämplig omfattning för 12 månader. Det årliga underskottet är för närvarande i stoleksordningen 4 miljoner kronor. Men man ska också bygga en ännu ofinansierad produktionsanläggning. Den ska ju också finansieras. Fråga Fredrik igen:

FW: ”Vi har idag tillverkningskontrakt med stora kemiföretag som kan tillverka Apyrum. Vi känner därigenom tillverkningskostnad per kilo och per ton. Kan en investering i egen produktionskapacitet producera till ett lägre kilopris? Även om man räknar in andra för och nackdelar som t.ex.
kapitalbindning, kvalité, kapacitetsvariation mm. Vi har skrivit en del om detta i memorandumet (s25). Utbyggnaden ska ske successivt. Vi räknar med att kunna utnyttja redan existerande byggnader/anläggningar som anpassas till våra behov med tiden. Vi har tidigare talat om en investering i storleksordningen 15-50 MSEK och att det finns flera alternativa finansieringssätt tillgängliga. Det svaga konjunkturläget är gynnsamt för oss i detta skede.

 Vi kan väl lita på att de bygger i ett vänsterhus som inte kan brinna. Men de bygger nog inte innan de har säkrat ett positiv kassaflöde. Antag försiktighetsvis att det kommersiella genombrottet dröjer 2 år i stället för 6 -12 månader. Då behövs ytterligare en nyemission på kanske 4 Mkr. Men sedan gissar jag att försäljningen täcker kostnaderna. Ska vi gissa att det kan bli läge för en produktionsanläggning 2012?

Då kan vi Excella lite grann. Maria Ottoson skrev i Dagens industri i juni att riskkapitalbolagen kräver 20-30 % förräntning för investering i miljöteknikbolag.  Det låter ju lite häftigt, tycker jag: Men låt oss räkna med 20 %. Med dessa antaganden skulle kostnaden för företaget vara 220 Mkr år 2015. Det ger ett P/s-tal på 0,20 om vi jämför med målet för försäljningen. Och räknar vi med 30 % ränta är P/s-talet 0,32. Men hallå! Vad är P/s-talen för företag som lyckas med disruptiva teknikskiften? Och vad är de för börsjättar som tuggar på?

Naturligtvis kan Du köra godståg fram och tillbaka genom luckorna i detta lilla räknande. Ett stort hål är att jag har varit för lat för att räkna på positiva kassaflöden 2012-2014. Det här verkar ju inte så stolligt även om man bara skulle nå en tredjedel av målförsäljningen 2015?  Lita inte på mig! Men kanske det är mödan värt för Dig att själv jobba igenom ett investeringsbeslut här!

Efter ett sånt räkneutfall kanske det är läge för en påminnelse om hur det brukar gå med små innovationsföretag. Du som har tidningen Aktiespararen kan kolla i senaste numret, artikeln IM-investerare blev kvar med Svarte Petter.

Ett annat hål i argumentationen är att jag inte i prospektet hittar hur länge den exklusiva licensen gäller. Deflamo har dock en option att när som helst i tiden före 2001-05-12 förvärva patenträttigheterna till bolagets geografiska territorium. Men vi vet inte till vilket pris.