I går lanserades en helt ny typ av timmerbil. Den har större lastförmåga och mindre miljöpåverkan. Den kan ta en extra virkestrave. Det ger effektivare virkestransporter. Det är bra för både ekonomi, miljö och trafiksäkerhet.  Som bilförare blir jag ju glad åt att få färre jättefordon att köra om framförallt på mindre vägar. Men vågar Du och jag och alla andra köra om en bil som kanske är 30 meter i stället för nuvarande max- längden 24 meter? Klicka här för fler bilder av Per Petterson, samt pressmeddelandet med mina kommentarer.

 I framtiden kan två virkesfordon göra samma jobb som tre gör i dag. Tittar Du noga på bilden så ser Du att den vänstra bilen är längre än den gamla 24-metersbilen. Det ser ju inte ut att vara så stor skillnad. Men naturligtvis känns den i omkörningssituationer. Hur ska man kunna väga den känslan mot fördelen att slippa köra om så många timmerbilar?

– Virkestransporterna är av avgörande betydelse för skogsbrukets konkurrenskraft och lönsamhet. Våra beräkningar pekar på att fordonet kan sänka koldioxidutsläppen och transportkostnaderna med 20 till 25 procent, säger Jan Fryk, vd på Skogforsk.

Det nya virkesfordonet har en bruttovikt på 90 ton och kan lasta 20 ton mer virke än ett traditionellt virkesfordon.

– Trots den högre vikten räknar vi med att trafiksäkerheten förbättras. I och med att nyttolasterna ökar så blir antalet tunga fordon färre. Och eftersom ekipaget är utrustat med fler axlar än traditionella virkesfordon kommer slitaget på vägarna sannolikt att minska, säger Lena Erixon, biträdande generaldirektör på Vägverket.

– Den högre vikten påverkar inte bromssträcka och manövrerbarhet. Att köra fordonet kräver en erfaren förare, men det är inte mer komplicerat än att hantera dagens 24-meters timmerbilar. Säkerhet och stabilitet håller samma höga nivå, säger Lennart Pilskog, Director Public Affairs på Volvo Lastvagnar.

Testfordonet kommer att ge värdefulla erfarenheter för det fortsatta arbetet med att utveckla miljöeffektiva, lönsamma och säkra transportlösningar. Testfordonet är en del i projektet ETT, En Trave Till, där Skogforsk studerar konsekvenser av högre bruttovikter och längre virkesfordon. Testbilen kommer att köra virke från en terminal i Överkalix ner till Munksund utanför Piteå under tre år.

MItt förra inlägg om demonstrationen finner Du här: http://evolveu.bloggsida.se/miljoinnovationer/visst-har-storleken-betydelse