Vi inleder nu uppföljning av börsnoterade Stormfågeln. Aktien är noterad på Aktietorget. Länken till deras hemsida heter BränsleSnålFartBåt. Du hittar den i kategorin EffektivMtrlEnergi. Det är inte många som associerar yrande skum som på bilden till miljöförbättringar. Men båten går i princip ovanpå vattenytan och den har en ytskärande propeller. Klicka här för Stormfågelns pressmeddelande i anledning av artikel i Svensk Sjöfarts Tidning.

Svensk Sjöfarts Tidning har tidigare uppmärksammat projektet Stormfågeln, som fokuserar påmiljövänlig och bränsleeffektiv båtrafik. Under rubriken “Bränslesnålt höghastighetsfartyg” följer man upp tidigare artiklar och fokuserar på de bränsletester Stormfågeln nyligen genomfört. Tidningen konstaterar bland annat Stormfågelns prototypbåt – som är 14, 5 meter lång och väger 8,35 ton exklusive besättning och bränsle  – endast förbrukar totalt 4,1 liter diesel per distansminut vid 58 knop. En anmärkningsvärt låg förbrukning för en så pass tung båt.

 – Vår teknik ger både låg bränsleförbrukning och liten vågbildning. En kombination som är högintressant inom flera delar av den kommersiella sjöfarten, som tidningen bevakar. Ett sådant segment är snabbgående och miljöanpassade färjor för persontrafik, där vi nu går in i ett nära samarbete med Ocke Mannerfelt Design. Via en nyemission, som avslutas den 15 december, tar vi in nytt kapital för att bland annat finansiera detta projekt.

Men Stormfågeln koncentrerar sig inte enbart på applikationer för de högre fartsegmenten. Enligt innovatören bakom Stormfågelns patenterade skrov – och propellerlösning, Torbjörn Eriksson, är det möjligt att optimera både drivlina och skrov för såväl lägre hastigheter som lättare båtar. Därmed kan bolagets koncept även vara intressant för fler segment inom båtindustrin – låg bränsleförbrukning står högt upp på de flesta konstruktörers och tillverkares agenda idag. Inte minst inom motoryachtsegmentet.

Stormfågelns drivlina utvecklar också en uppseendeväckande hög effekt vid låga varvtal – endast 1 800 rpm vid 58 knop. Det indikerar att drivlinans konstruktion passar elhybridmotorer, som idag ses som en allt mer intressant lösning för en mer miljöanpassad sjöfart.