Fortsättning till vårt första försök till analys av vår länk, BioNedbrytFlamSkydd. Du hittar dem i kategorin Gift: Ersätt/minska i höger kolumn. Som svar på min epost skriver VD Fredrik Westin:

”Licensavtalet gäller tillsvidare. Dvs. ingen bortre tidsgräns finns. Optionen har ett i förväg bestämt pris. Priset är dock inte officiellt. Idag skulle det vara ganska kostsamt att köpa patenten, men om några år är det en bra affär för DEFLAMO och Trulstech.

Licensavtalen är konstruerade så att DEFLAMO har en geografisk exklusivitet. Trulstech eller deras licenstagare får/kan inte konkurrera med DEFLAMO i vårt territorium. Det finns samarbete mellan DEFLAMO och övriga licenstagare som snarast genererar affärer mellan parterna. Ett mycket rationellt och effektivt sätt att bygga upp affärer på.”

Länk till vårt tidigare inlägg: http://evolveu.bloggsida.se/miljoinnovationer/deflamo-forsta-forsok-till-analys-guldagg-eller