I dag gläda vi åt att vår länk BränslCelldelVindpropeller, Morphic  av fått en ny Vd för dotterbolaget för cellerna. Han heter Per Sand och är interntreryterad är intiernrekryterad. Opcon har träffat ett ramavtal med Wallenius Marine om ett gemensamt projekt för energieffektivisering av fartyg. Klicka här för att läsa mer om detta i utdrag ur företagesn Pressmeddelanden.

För Opcon gäller: I ett första steg skall mätningar och projektering av demonstrationsanläggning på fartyg genomföras. På sikt är målet installation och driftsättning av Opcon Powerbox-teknik för energieffektivisering i såväl nyproducerade som befintliga fartyg.

Opcon Powerbox kan utvinna el ur spillvärme helt utan utsläpp. Opcon och Wallenius Marine hoppas tillsammans kunna finna förutsättningar för att med teknik från Opcon sänka energiförbrukningen med upp till 5-10 procent genom att utnyttja spillvärme ombord på fartygen.

Större fartyg använder idag stora mängder fossila bränslen för sin drift vilket innebär att en minskad bränsleförbrukning direkt skulle minska utsläpp av såväl CO2, som NOx och svavel.

Wallenius Marine ansvarar för bemanning, drift och teknik- och miljömässig vidareutveckling av Walleniusflottan samt för EUKOR Car Carriers och United European Car Carriers i deras omfattande ny- och ombyggnadsprogram. Genom dotterbolag och tillsammans med partners kontrollerar Wallenius fler än 180 fartyg.

– Wallenius har under många år betraktats som en av pionjärerna inom marin teknisk utveckling. Det här samarbetet är därför av stor betydelse för Opcon och ett första steg för att öppna upp ytterligare ett applikationsområde för Opcon Powerbox och vår teknik för att utvinna el ur spillvärme. Rederinäringen har goda förutsättningar att bli ett av de allra största för Opcon Powerbox-tekniken. Installationer på fartyg ställer dock vissa krav på såväl anpassning som installation, vilket ytterligare understryker värdet av det här partnerskapet med Wallenius Marine med sin gedigna erfarenhet på området och sin uttalade vilja att arbeta med energieffektivisering och miljö, säger Rolf Hasselström, vd och koncernchef för Opcon.

– Vi vill ligga i täten vad gäller att sänka vår energiförbrukning och minska utsläppen inom rederinäring. Walleniusgruppen har som mål att sänka vår energiförbrukning med 30 procent mellan 2007 och 2012. Det också därför som vi nu inleder detta arbete för att utforska de möjligheter som Opcon Powerbox-tekniken erbjuder för att tillvarata spillvärme och sänka bränsleförbrukningen. Det är en innovativ och miljövänlig teknik som har den grundläggande driftsäkerhet som gör att den har förutsättningar att kunna fungera till sjöss, säger Per Croner, vd Wallenius Marine.

Per Sand har utsetts till ny VD för Morphics dotterbolag Cell Impact AB. Han kommer närmast från befattningen som vice VD och försäljningschef och efterträder Martin Valfridsson, som utsetts till VD och Koncernchef för Morphic Technologies AB.

Per Sand har arbetet på Cell Impact sedan mars 2006. Tillsammans med Martin Valfridsson har han byggt upp en framgångsrik verksamhet och på kort tid etablerat Cell Impact som en av de ledande underleverantörerna till bränslecellsindustrin. Cell Impact har nu tecknat ca 170 avtal med kunder från olika sektorer, för samarbete kring företagets metod för komponentbearbetning med höghastighetsteknik, så kallad adiabatisk formning.

Till tidigare befattningar hör bl a rollen som försäljningsansvarig inom Bulten Stainless Industry. Till Pers tidigare erfarenheter hör bl a gedigen kunskap om export av avancerade komponenter till Asien, en av Cell Impacts huvudmarknader.

Per tillträder befattningen som VD med omedelbar verkan.