Forskningsprogrammet ProEnviros styrelse har beslutat att finansiera fyra nya projekt. Alla med inriktning mot miljöanpassad produktframtagning. De första projekten beräknas kunna starta i februari 2009. Sammanlagt får våra länkar EnergiSnålväxthusLampa, Heliospectra AB i Borås, MiniFriktionsyta, Applied Nano Surfaces Sweden AB i Stockholm och företagen Midsummer AB i Järfälla och Callo AB i Nässjö 13 miljoner kronor att dela på. 

Om Du kollar länken till Minifriktionsyta så hittar Du jobbannonser för Utvecklingschef och tekniker. Båda länkarna finns i kategorin EffektvMtrlEnergi en bit ner i höger kolumn. Så här glada blev deras VD Mattias Karls och uppfinnaren Nils Stavlid åt andra placeringen i årets tävling Miljöinnovation. Det kan Du också bli om Du får jobben hos dem.  Här får Du mer ur ProEnviros pressmeddelande.— Projekten rör allt från att optimera solceller till smarta system för att minska friktionsförluster och slitage. Alla projekt bygger på samarbete mellan industri och högskola, säger Lars Frenning, programdirektör för ProEnviro. Precis som i tidigare ansökningar har dessa bedömts såväl av ett vetenskapligt som ett industriellt råd

— Vetenskaplig höjd och nytänkande har varit viktiga kriterier vid den vetenskapliga bedömningen, och vad gäller den strategiska och affärsmässiga bedömningen har förbättrade miljöprestanda och industriell relevans stått i fokus. Den här typen av företag har ofta en enorm potential som vi gärna vill väcka till liv. Den gruppen företag är mycket viktiga för Sveriges ekonomiska utveckling., säger Lars Frenning.

Programmet ProEnviro är en satsning på innovativa forskningsidéer för miljöanpassad produktframtagning och stärkt konkurrenskraft hos små och medelstora företag. Bakom satsningen står Stiftelsen för miljöstrategisk forskning, Mistra och Stiftelsen för Strategisk Forskning, SSF. ProEnviro omfattar totalt 60 miljoner kronor och pågår till och med 2010.

Heliospectra AB samarbetar med Chalmers tekniska högskola. Heliospectra har beviljats knappt fyra miljoner kronor under två år och ska utveckla ett ”smart” ljussystem för odling av växter. Ljussystemet är uppbyggt av ett sensor- och kontrollsystem där ljuskällan är baserad på High Brightness Light Emitting Dioder (HB-LED). HB-LEDs är en effektiv ljuskälla där specifikt
utvalda våglängder kan användas för positiv inverkan på fotosyntesen och gynna tillväxten. 

Applied Nano Surfaces beviljas knappt tre miljoner kronor under två år. I samarbete med Uppsala Universitet, Volvo Powertrain AB samt Scania CV AB skall Applied Nano Surfaces utveckla en ny teknologi för att minska friktionsförluster och slitage. Avslutningsvis skall förluster och livslängd verifieras i simulerade livscykelprov. 

Midsummer AB beviljas knappt fyra miljoner kronor under två år för att i samarbete med forskare från Chalmers tekniska högskola optimera sputtrade CIGS-solceller. Målet med projektet är att utveckla en tillverkningsprocess och analysmetod för att åstadkomma en förbättring av Midsummers solcellers verkningsgrad ytterligare. Projektet bygger vidare på den metod och utrustning som togs fram i ProEnviro-projektet HIPROSOL.  

Callo AB samarbetar med Chalmers tekniska högskola, högskolan Dalarna samt Uddeholm Tooling. Callo har beviljats två miljoner kronor under två år och ska ta fram en resurssnål och kostnadseffektiv metod för framställning av pulverpressade komponenter med komplicerad form i stora serier. Nya typer av verktygsstål finns nu tillgängliga som har egenskaper som ger stora förbättringar. Detta betyder att längre livslängd och kortare ledtider kan åstadkommas.