Uppsalaföretaget Nanologica finansieras med 8.5 miljoner av Vinnova. Man ska utveckla transparenta och supereffektiva Grätzel-solceller. Dessa har högre effektivitet och fler applikationsområden än vad som är möjligt idag. Det sker genom utlysningen Grön Nano. Grön Nano ska underlätta och korta ledtiden för kommersialisering av forskningsresultat som utnyttjar nanoteknikens möjligheter för bättre miljö. Klicka här för mer information.

”Det är ett erkännande och en bekräftelse på att vår forskning och dess applikationer har hög innovationsgrad och vi tänker använda finansieringen till att utveckla vår produktionsprocess”, säger Giovanni Fili, vice VD Nanologica

Nanologica har utvecklat en lösning för att öka effektiviteten i tredje generationens solceller. Nanologica jobbar med utvecklingen av Grätzel-solceller. Dessa har många fördelar i jämförelse med traditionella solcellsteknologier. De produceras till en bråkdel av kostnaden med insatsvaror som inte utgör knappa resurser. De produceras på såväl glas- som flexibla plastsubstrat. De är okänsliga för ljusets infallsvinkel och genererar full effekt även under svaga ljusförhållanden såsom inomhus eller vid mulet väder.

”Nanologica har under två års tid riktat in sitt arbete på att förbättra ljusupptagningsförmågan hos denna typ av solceller. Detta har resulterat i en helt ny lösning där vi lyckats att höja effektiviteten markant utan att förlora transparensen ”, säger Dr. Alfonso Garcia-Bennett, Forskningschef Nanologica

Teknologin kan närmast liknas vid artificiell fotosyntes. Den har under det senaste året rönt mycket uppmärksamhet då dessa celler nu har närmat sig sitt kommersiella genombrott. Den första storskaliga producenten (G24i) har nu startat försäljning av tredje generationens solceller.

Nanologica har utvecklat och patenterat material och teknologi som fördubblar effektiviteten i tredje generationens solceller. Nanologica har uppnått den högsta effektiviteten någonsin för transparenta solceller vilket öppnar upp nya möjligheter för integration av solceller i fasader och genomskinliga fönsterapplikationer. Denna teknologi har därmed en betydelsefull roll att spela i den övergripande utvecklingen mot ekologiskt hållbara byggnader.

Nanologica bildades 2004 och bedriver sin solcellsforskning i Uppsala och Sevilla. Målsättningen i dagsläget är att positionera sig på denna växande marknad och utveckla produktionsprocessen.