Jag har blivit orolig under hösten. Vad händer egentligen med vår nationella tävling Miljöinnovation. Årets upplaga borde ha utlysts för länge sedan. Så jag ringde tävlingsledaren, inspiratören och motorn Hans Leghammar hos Region Halland. Utlysningen kommer i början av nästa år. Man har åstadkommit en rejäl resursförstärkning. Bilden är från årets finalceremoni. I Halmstads underbart ljusa vackra bibliotek med utsikt över Nissa lämar Swentecs Berit Gullbransen över diplom till Swereas Peter Nayström.Allt om Vetenskap 

Nedan följer ett utdrag ur ett Nyhetsbrev från Region Halland med en bild på finalisten Leonid Kuzmin. Han presenterade Kuzminsickeln, ett hjälpmedel för vallning av skidor. Kolla vår länk Skidvallaersätning i kategorin EffektMtrlEnergi.

Nu är finansieringen för tävlingen Miljöinnovation 2009 klar! Det innebär ökade resurser från huvudfinansiärerna Nutek, Energimyndigheten, Vinnova och Region Halland. Därmed inleds nu också ett arbete med att förnya och utveckla konceptet på ett kraftfullt sätt, både vad gäller utformningen av själva tävlingen och dess final och arbetet med att bedöma och kommersialisera miljöinnovationer.

Tävlingen Miljöinnovation har som syfte att fungera som språngbräda för innovatörer och samarbetspartners genom att stödja och uppmärksamma Sveriges intressantaste miljöinnovationer. Under tävlingens tio år har omkring 700 innovationer bedömts i systemet. Det har varit år av systematiskt arbete med innovationer som gett en gedigen erfarenhet av utveckling, bedömning och kommersialisering. Nu utvecklar och tydliggöra vi denna metodik och erfarenhet. Med bättre resurser kan vi bygga en långsiktighet och öka betydelsen och nyttan för både tidigare och kommande innovatörer i tävlingen.