GOTT NYTT ÅR! Till vänster ser Du härligaste miljöbilden från flickr för det nya året. Har Du sett någon bättre? Kommentera!

Årets första inlägg är lite gammalt. Problem med servern. Därför har Du inte fått mycket på bloggen MILJÖINNOVATION på sistone. OK då, det kom visst lite släkt och julmat i vägen också. Vi återupptar verksamheten med lite information om börsnoterade Opcon. Opcon är lite av ett konglomerat för miljötkenik. Men har också flera miljöinovationer på gång. Opcon Powerbox är den som närmast berörs av denna nyhet. Du hittar den bland våra länkar till miljöinnovationer i kategorin EffektivMtrlEnergi. Namnet är GörElAvSpillvatten.

Vid extra bolagsstämma i juni fick styrelsen ett bemyndigande att genom återbetalning till aktieägarna dela ut 51 procent av det nystartade bolaget Boxpower AB till aktieägarna. Detta förutsatt att ändamålsenlig finansiering för bolaget erhållits. Syftet var att då marknadsnotera Boxpower. Men styrelsen anser nu inte att det är i Opcons aktieägares intresse att nu marknadsnotera Boxpower. Därför väljer man att avvakta till nästa år.

Genom höstens nyemission på 73 mkr före emissionskostnader har även Opcons finansiella ställning stärkts. Därför har Opcon skapat sig ett förhandlingsutrymme vad gäller finansieringen av Boxpower. Fortsatt expansion av Boxpower kan ske inom ramarna för Opcons samlade kreditutrymme.

– Att ta in externt kapital och marknadsnotera Boxpower i denna marknad ligger inte i aktieägarnas intresse, säger Rolf Hasselström vd och koncernchef Opcon AB.
I dagarna har Boxpowers första Opcon Powerbox levererats till Stora Ensos massabruk i Skutskär där den nu installeras och driftsätts.

– Vi har sett att affärsmodellen bär och räknar med att göra ytterligare ett antal avslut för Boxpower-affärer under de närmaste kvartalen. I den affärsplan vi lagt ska fem avtal tecknas under det första året efter att bolaget kommit igång på allvar. Hittills har ramavtal tecknats med Stora Enso och Aspa Munksjö bruk. Vi ser stora möjligheter till snabb värdeuppbyggnad för aktieägarna och ser ett stort och växande intresse både i Sverige och internationellt, säger Rolf Hasselström vd och koncernchef Opcon AB.

Opcons hemsida: http://www.opcon.se/index.asp