Genom EU:s LIFE-program har mer än 480 projekt med industriell eller affärsmässig inriktning fått stöd. En betydande del utgörs av miljöinnovationer. EU-Kommissionen presenterar ett urval av nitton lyckade projekt i en ny skrift. Som svenskar får vi vara malliga, då hela 3 av dessa nitton är svenska. Det är fem gånger så många som motsvaras av vår andel av EU.

AB Chem Dimension fick stöd för COOLTECH. Projektet reducerade milijöfarligt avfall och CO2 utsläpp i den svenska metallbearbetningsindustrin, särskilt för aluminium. Översta bilden. Bland partners märks SAPA gruppen i Finspång och Sandvik Rotary Tools. Mängden farligt avfall har minskat med 90 %. CO2- utsläppen i dessa processer har minskat med ca 80 %. Läs mer om byggindustrin, ELMO och skriften här.

NCC Construction ledde ett projekt för att fasa ut farliga ämnen ur byggindustrin. Det heter BASTA. Det står för BYGGSEKTORNS AVVECKLING AV SÄRSKILT FARLIGA ÄMNEN. Produkter som registreras i BASTA får inte innehålla ämnen med farliga egenskaper i halter över vissa nivåer.

 

 

Genom att prioritera produkter databasen vet man att leverantören har intygat att de klarar kraven enligt BASTA. Det är helt fritt att söka produkter i databasen. Genom att registrera sina produkter i BASTA kan leverantörer ge sina kunder ett klart besked om att produkterna klarar de stränga kraven. Länk till BASTA: http://www.bastaonline.se/ .

BASTA är ett egendeklarationssystem. Leverantörerna registrerar själva de produkter som klarar kraven och inte innehåller ämnen med farliga egenskaper enligt BASTA Egenskapskriterier. Utöver egenskapskriterierna, som gäller själva produkten, ställer BASTA-systemet ett antal krav på leverantörens förmåga att kunna styrka att varan verkligen uppfyller egenskaps-kriterierna.

I det tredje svenska projektet av förbättrade ELMO leather sitt reningsverk. På bilden lämnar Chefen för EUs miljöfond LIFE, Philip Owen LIFE-utmärkelsen Best Projects till Elmo Leathers miljöchef Leif Svensson (vänster) och vice vd Anders Bengtsson (höger) i samband med EUs Green Week i Bryssel i mitten av juni.
Foto: João Pedro Silvia, Astrale GEIE – Communication Team. 
 

 

”Breathing LIFE into greener businesses: Demonstrating innovative approaches to improving the environmental performance of European businesses.” Så heter EU-Kommissionens nya broschyr om projekt med stöd av EU:s Life-fond.

 

 

Du kan ladda ner den från http://ec.europa.eu/environment/life/publications/lifepublications/lifefocus/documents/greening.pdf Om Du vill beställa ett gratisex. går det på: http://ec.europa.eu/environment/life/publications/order.htm