Jag citerar i huvudsak pressmeddelandet från vår länk BränslcelldelVindPropeller.  Min enda kommentar är att när nu CFO går så känns det naturligt med internrekryteringar. Att CFO slutar behöver inte vara fel när styrelsen ska dela upp hans jobb på två tjänster. Så mycket förändras ju bara med den planerade expansionen i sig. ”Som ett led i utvecklingen inom Morphickoncernen kommer finansfunktionen att organiseras om. Morphic Technologies nuvarande CFO, Håkan Wallin, har i samband med detta beslutat sig för att gå vidare mot nya utmaningar. Som ny CFO för Morphic Technologies AB har Helena Nilsson utsetts och som ny CFO för Morphic Wind AB har Christian Westas utsetts.

Helena kommer närmast från befattningen som ekonomichef och har varit verksam inom Morphics ekonomifunktion sedan bolagets grundades 1999. Christian kommer närmast från befattningen som finanschef på Morphics dotterbolag DynaWind AB.

”Håkan Wallin har gjort ett mycket bra jobb för Morphic, inte minst när det gäller att organisera och ytterligare strukturera upp vår ekonomifunktion. Håkan har även starkt bidragit till att förbättra den löpande uppföljningen av verksamheten och dess finansiella ställning. I och med det av styrelsen beslutade och nu pågående förändringsarbetet, förändras delvis förutsättningarna för finansfunktionen inom moderbolaget. I detta läge har Håkan valt att gå vidare mot andra utmaningar”, säger Martin Valfridsson, VD och koncernchef för Morphic Technologies.”