(H) Dessa fyra höjdare lyser en grå tisdag så solbriller krävs:

  1. GlobalFOCUS projektet 12 Klimatentreprenörer är en finalist i the Earth Awards. Projektledaren Jakob Rutqvist kommer den 12e Januari att delta vid en galamiddag i New York där vinnaren skall utses. 😀
  2. Swebo Bioenergy AB har inlett ett samarbete med en av Nordamerikas största pelletsproducenter, New England Wood Pellet LLC (NEWP). Det innebär att Swebos små- och medelstora bio energisystem introduceras i hela USA. 🙂
  3. Opcon säljer två Opcon Powerbox till Oxelö Energi i Oxelösund. De ska producera ny CO2-fri el från restvärmen vid SSAB’s anläggning i Oxelösund. (Y)
  4. NUTEK har beviljat Stockholm Cleantech Business Network (Stockholm Cleantech) 1,25 miljoner kronor i stöd till fortsatt utveckling av nätverksaktiviteter under 2009. (G)

Läs mer om var och en av dessa nyheter här:

Projektet 12 Klimatentreprenörer startades för att system av hållbara innovationer måste sättas ihop och presenteras tillsammans för att den finansiella sektorn, tilltänkta kunder och politiker skall vakna. Genom att efter en rigorös process sätta samman 12 kompletterande spjutspetstekniker med potential att minska koldioxidutsläppen radikalt och presentera dem i en rapport bidrar projektet till att många kunder, politker och investerare övertygas om att en fossilfri värld är möjlig. Dessutom presenterades en lång rad förslag för hur vi kan gå vidare med att utveckla och implementera ny fossilsnål teknik. De 12 innovationerna täcker in områden som transport, energiproduktion och användning, byggande och effektiviserande tekniker. Det går att se filmer på alla innovationer på http://www.climatesolver.org och här kan slutrapporten laddas ned. 

Bioenergiföretaget Swebo Bioenergy AB, med Sustainable Technologies Fund bland ägarna, har inlett ett samarbete med en av Nordamerikas största pelletsproducenter, New England Wood Pellet LLC (NEWP). Samarbetet med NEWP innebär att Swebos små- och medelstora bio energisystem introduceras i hela USA.

– Den Nordamerikanska bioenergimarknaden är fortfarande omogen jämfört med den skandinaviska, vi nordeuropéer ligger i framkant då det gäller uppvärmning och grön energi. Det känns inspirerande och spännande att etablera svenska Swebo på den enorma amerikanska marknaden, säger Mikael Jansson, medgrundare och VD i Swebo Bioenergy AB.

Swebo har värmt bostäder och industrier i mer än 30 år med miljövänliga och innovativa energilösningar. Swebo inledde sitt exportarbete till USA i oktober 2008. De räknar med en fortsatt kraftig ökning under 2009 i och med samarbetet med NEWP. NEWP grundades 1992 i Massachusetts i nordöstra USA och är idag landets största producent och distributör av förnybara och miljövänliga bränslepellets.

– Vi har studerat den europeiska bioenergimarknaden väldigt noga under ett antal år och vi är övertygade om att det nu är rätt tidpunkt att introducera bioenergisystem i Nordamerika. Swebo är en perfekt partner för oss eftersom de har en gedigen erfarenhet, teknikfokus och vill expandera samt etablera sig i vår del av världen, säger Steve Walker, grundare och VD för NEWP.

Energi- och miljöteknikkoncernen Opcon har fått en order på två stycken Opcon Powerbox från Oxelö Energi i Oxelösund, anläggningarna skall användas för att producera ny CO2-fri el från restvärmen vid SSAB’s anläggning i Oxelösund. Ordervärdet inkl. installation överstiger 20 mkr. Utöver det har också ett 15-årigt drift- och serviceavtal slutits värt flera miljoner kronor över tid.

– Inom Oxelö Energi ser vi användningen av industriell restvärme för ny CO2-fri elproduktion som en naturlig vidareutveckling av vår traditionella industrisamverkan inom fjärrvärmeområdet. Vi vill använda Opcon Powerbox för att öka våra kundvärden och kommer tillsammans med SSAB att skapa betydande miljömässiga och ekonomiska värden för regionen, säger Ulf Rohlén vd Oxelö Energi.

Det planerade projektet förväntas leda till ny elproduktion och minskade CO2-emissioner motsvarande behovet av hushållsel för 1700-1800 familjer.

– Med den här ordern från Oxelö Energi som är ett innovativt kommunalägt bolag har vi fått vårt första energibolag som kund för Opcon Powerbox som lanserades under 2008. För närvarande diskuterar vi med flera energibolag, och det finns en rad möjligheter att integrera Opcon Powerbox i kraft- och fjärrvärmesystem för att samtidigt producera el, både med och utan integration av industriell restvärme. Det är också så att Oxelö Energi räknar med att detta skall vara lönsamt även då elproduktionen från SSAB’s restvärme i dagsläget inte ger rätt till el-certifikat, vilket visar på den stora kundnytta i form av system- effektiviseringar, låga el-kostnader och minskade CO2-utsläpp Opcon Powerbox skapar, säger Opcons vd och koncernchef Rolf Hasselström.

– Än en gång ser vi att Opcons nya fokus på energi- och miljöteknik ligger rätt i tiden. Vi har nu under det senaste året haft en stadigt växande orderbok trots den allmänna finansiella oron och konjunkturutvecklingen, säger Opcons vd och koncernchef Rolf Hasselström.

Den första fullskaliga Opcon Powerbox driftsattes i februari 2008 och producerar el utan några utsläpp. Opcon Powerbox är anpassad för att ta hand om spillvärme redan från 55°C vid bland annat större processindustrier och kraftindustri. Genom att utnyttja rest- och överskottsvärme produceras el utan tillförsel av mer bränsle från något som tidigare gått till spillo.

NUTEK har beviljat Stockholm Cleantech Business Network (Stockholm Cleantech) 1,25 miljoner kronor som stöd till fortsatt utveckling av nätverksaktiviteter under 2009. Stockholm Cleantech är ett initiativ inom Kista Science City AB, och startade sin verksamhet under 2008. Nätverket är en mötesplats för små och medelstora cleantechföretag i Stockholmsområdet som vill öka sin konkurrenskraft genom samverkan för fler och bättre affärer.

De anslagna medlen kommer från Nuteks Regionala klusterprogram – samverkan för tillväxt – där Nutek under perioden 2005-2010 stödjer klusteraktiviteter i syfte att stärka internationell konkurrenskraft.

Aaron Kaplan, verksamhetschef för Stockholm Cleantech, säger att det är mycket glädjande att nätverket får detta stöd. – Nu finns plötsligt alla förutsättningar att genomföra planerna för ett aktivt affärsnätverk. Nutek, som har erfarenhet av stöd till klustersatsningar, ger samarbetet en extra skjuts och de blir en utmärkt partner som är mycket utvecklande för oss.

För att öka internationell konkurrenskraft och tillväxt fokuserar Stockholm Cleantech på att stödja de små och medelstora innovationsföretagen inom cleantech med att hitta finansiering, gå på export samt att facilitera nya samarbeten kring demosatsningar och pilotprojekt.