De kallar sig Energi- och miljöteknikkoncernen Opcon. Men bolagets värde kommer enligt min uppfattning främst ur potentialen för tillväxt hos bra miljöinnovationer. Potentialen ligger kanske främst i  affärsområdet Renewable Energy.  Från en omsättning på runt 10 mkr första kvartalet 2007 uppgick omsättningen för affärsområdet till knappt 140 mkr de första tre kvartalen 2008. Så snabb tillväxt kräver organisatoriska anpassningar. Nedan följer utdrag ur Opcons Pressmeddelande om dessa. Bilden är från Opcons hemsida och visar installationen av den första Opcon Powerbox. 

 I början av 2007 sjösattes en ny affärsområdesstruktur. Den har tre fristående affärsområden med en uttalad ambition att växa. Sedan dess har ett antal förvärv skett och storsatsningar genomförts på framför allt Opcon Powerbox för produktion av el ur spillvärme, men även på lågtemperaturtorken Renergi LTD.

Opcon har under hela året haft en starkt växande orderbok. Under hösten har kontinuerligt genomförts åtgärder för att integrera och stärka organisationen. Nu har affärsområdet Renewable Energy från årsskiftet getts en ny struktur med fyra divisioner:

Waste Heat Recovery – Industriell spillvärme utgör idag en enorm och till största delen outnyttjad potential. Enligt amerikanska Department of Energy och deras Annual Energy Survey, överstiger tillgänglig industriell spillvärme i USA alla andra förnyelsebara energikällor sammantaget. Basen för divisionens verksamhet ligger i Opcon Powerbox som utvinner CO2-fri el ur spillvärme redan från 55 grader och spin-offs från utvecklingen av den. Divisionen leds av Opcon Energy Systems. Ansvarig för divisionen Waste Heat Recovery blir affärsområdeschefen och vd för Opcon Energy Systems, Per Hedebäck.

Bioenergi – I takt med målsättningar världen över vad gäller ökad andel förnyelsebar energi, förväntas bioenergi växa kraftigt. Opcon är genom dotterbolaget Svensk Rökgasenergi, marknadsledande i Sverige som leverantör av rökgaskondenseringsanläggningar. Dessa höjer effektiviteten i biomasseeldade värmeverk med uppåt 25-30%. Exportandelen ligger idag på runt 50 procent. Med den nya torkanläggningen Renergi LTD för torkning av biomassa med spillvärme har även nya kunder, i form av t.ex. pelletstillverkare, tillkommit. Ingår gör även Värmlands Montageteknik. Ansvarig för divisionen Bioenergi blir vd för SRE, Per Egeberg.

Compressor Technology – Med bas i Svenska Rotor Maskiners 100-åriga historia av energieffektivisering och världsledande kompetens kring skruvkompressorer är fokus på utveckling och högvärdig produktion i mindre serier. Inom ramen för divisionen sammanförs även SRM och Opcon Autorotors verksamhet riktad mot bränslecellssystem för att bättre utnyttja gemensamma utvecklings- och produktionsresurser. Ansvarig för divisionen Compressor Technology blir Fredrik Jansson som anställts som ny vd för SRM. Fredrik kommer efter en rad ledningspositioner inom teknisk utvecklings- och konsultverksamhet senast från posten som vd för Omnilog AB.

Operational Services – Ansvarig för leverans och installation av Opcon Powerbox, försäljning av Industriell energieffektivisering med kyl-och värmepumpsteknik och utvecklar Energy Performance Contracting. Samtidigt vidareutvecklas en egen service organisation för såväl drift- och övervakning av avancerade system för fjärrövervakning med bas i REF Tech . Mitec Instruments fusioneras in i REF Tech. Ansvarig för divisionen Operational Services blir vd för REF Tech, Peter Lundström.

Samtidigt har management och försäljning stärkts och fortsätter att stärkas inom affärsområdet. Utöver ansvariga för respektive division kommer följande personer efter en rad nyrekryteringar ingå i ledningsgruppen för Renewable Energy:

• Manuel Swärd, som tidigare arbetat som VD och Affärsutvecklingsansvarig inom svenska och internationella företag verksamma inom energi- och finansområdet, tillträdde i början av 2008 som affärsutvecklingschef med fokus på utveckling av affären kring Opcon Powerbox, försäljningssamarbeten och internationalisering.

• Henrik Öhman, tidigare vd för SRM har tillträtt som teknisk direktör för affärsområdet. Primärt fokus ligger på vidareutveckling av tekniken kring Opcon Powerbox och applikationen av Opcon Powerbox för marina applikationer.

• Roland Jansson, tidigare verksamhetsansvarig inom flera branscher, senast affärsområdet metall filter inom Camfil AB, har under hösten anställts som ansvarig för verksamhetsutveckling och produktions teknologi i affärsområdet med särskilt uppdrag att säkerställa en upptrappning av produktionen av såväl Opcon Powerbox som tillväxten inom bioenergi.

• Daniel Arvidsson, tidigare olika ekonomi och controllerfunktioner, senast som ekonomichef för NCC Komponent, har under hösten anställts som CFO och controller i affärsområdet.

– Efter de rekryteringar som vi har genomfört under hösten så har vi fått en mycket bra ledningsgrupp. Den nya organisationsstrukturen innebär också större fokus på försäljning och internationalisering där vi samtidigt kan styra våra resurser bättre, ta vara på synergier och klara den tillväxt vi ser framöver. Vi befinner oss för närvarnade i en mycket stark tillväxtfas inom affärsområdet med nya produkter som ligger helt rätt i tiden, säger Per Hedebäck, affärsområdeschef Renewable Energy.

– I Nacka pågår också just nu installationerna av de nya maskinerna för tillverkning av kärnkomponenter till Opcon Powerbox. En investering i 20 miljoners-klassen, säger Per Hedebäck, affärsområdeschef Renewable Energy.

Länk till hemsidan: http://www.opcon.se/index.asp