Vår länk BränslecelldelVindPropeller heter Morphic Technologies. Du hittar den i kategorin Förnyar Energi i höger kolumn.  Morphic ingår samarbetsavtal med Saab. Det tycker jag låter strategiskt riktigt att inleda samarbete med ett företag med global marknadsorganisation. Naturligtvis är ett svår uppgift för Morphic och andra miljöinnovationer att ta en global marknad. Ja det gäller ju alla företag.

Nyligen kom jag i närmare kontakt med nedgången för min hemstads Luxor i en biografi över grundaren Axel Holstensson. Han hörde till farmors och farfars vänkrets sedan de kom till Motala på 20-talet. Därför var det extra spännande. En huvudorsak till nedgången var just snabb internationell  marknadsexpansion. Jag illusterar med PPPs bild från Flickr på en äldre Luxor radiogrammofon, av det lite mindre slaget.

Det är klokt att inledningsvis samarbeta med globalt företag för att nå många marknader.  Bra Saab och Morhic inte konkurrerar. Jag påminner mig läget med Facit och introduktionen av elektroniska räknare. Jfr. http://www.slideshare.net/Christiansandstrom/calculators-disrupted-presentation . Om Saab är bästa valet för Morphic vet jag inte. Att Morphic vore bra för Saab tror jag verkligen. Klokt att börja med en utvärdering av möjligheterna. Jag citerar nedan informationen från Morphic.

!I syfte att utvärdera olika former för industriell samverkan har bolagen tecknat ett samarbetsavtal. Saab strävar efter att i samband med företagets försäljning runt om i världen erbjuda industriell expansion inom området miljö- och energiteknik. Morphic är på väg in i en omfattande kommersialisering av sina olika produkter inom vindkraft, biogassystem och bränsleceller och strävar efter industriell samverkan med större företag för att snabbare öka försäljningen av de nya produkterna. Saab och Morphic ser goda möjligheter till synergieffekter i ett flertal länder, och har därför påbörjat ett samarbete för att utvärdera dessa.”