Ja, egentligen är ju Opcon en hel koncern. Men utvecklingen för dess miljöinnovationer dominerar värderingen av aktien. Opcons aktie steg under torsdagen med 24,5 %. Vi firar med en bild från dottern Svensk Rökgasenergis tillverkning av kondensor.

Trots gårdagens uppgång är aktien ned ca 40 % sedan vårt första försök till värdering av den. Då kändes kursen lite kraftig, men insiders bara köpte på förhoppningen om en kraftig expansion av omsättning och vinst. Avtalet med Miura kan ju uppfattas som en bekräftelse för de stora förhoppningarna om tillväxt. Inlägget hittar Du här: http://evolveu.bloggsida.se/miljoinnovationer/opcon-vardering-av-miljoinnovation-pa-borsen . Klicka på Opcon bland Nyckelorden som Du hittar en bit ner i vänster kolumn om Du vill veta mer om vad vi skrivit om Opcon. Nedan publicerar vi det Pressmeddelande som orsakade detta liksom länkar till några tidigare inlägg.

”Energi- och miljöteknikkoncernen Opcon lanserade under 2008 Opcon Powerbox för att producera el ur spillvärme.

Opcon har tecknat ett samarbetsavtal med japanska Miura Co. Ltd med runt 2 000 anställda och en omsättning 2007 på 70 miljarder JPY. Avtalet är ett led i en bred tillväxtsatsning. På sikt är ambitionen att teckna ett distributions- och agentavtal angående Opcon Powerbox mellan Opcon och Miura.

Miuras huvudsakliga verksamhet ligger inom försäljning av ång- och hetvattenpannor till bl.a. tung industri och rederinäring samt service. Miura har ett extensivt nätverk i Japan med runt 300 agenter och återförsäljare som bl.a. ger kunder råd kring energieffektivisering.

– Japan är en högintressant marknad för Opcon Powerbox inte minst mot bakgrund av de höga elpriserna i Japan. Med det här samarbetsavtalet med Miura hoppas vi att vi får den partner som behövs för att nå ut också på den japanska marknaden och som samtidigt har den kompetens som behövs för att kunna ansvara för lokal service, säger Opcons vd och koncernchef Rolf Hasselström.

Den första fullskaliga Opcon Powerbox driftsattes i februari 2008. Den producerar el utan några utsläpp. Opcon Powerbox är anpassad för att ta hand om spillvärme redan från 55 °C vid bland annat större processindustrier och kraftindustri. Tekniken kan även användas för elproduktion ombord på större fartyg. Genom att utnyttja spillvärme produceras el utan tillförsel av mer bränsle från något som tidigare gått till spillo. Enligt amerikanska energidepartementet finns mer tillgänglig spillvärme i amerikansk industri än elproduktionen från samtliga förnyelsebara energikällor i USA sammantaget.”

Länk till Opcons hemsida: www.opcon.se