Vår länk BränslesnålFartBåt hittar du i höger kolumn i länkkategorin EffektivMtrlEnergi. Syftet med länknamnet är att läsaren direkt ska få en idé vad det rör sig om. ALMI Företagspartner Stockholm har beviljat Stormfågeln ett lån på 400 000 kronor. Många bäckar små går det åt. Låt oss glädjas åt varenda en. Bolaget är redan börsnoterat på Aktietorget. Lånet ska finansiera delar av det första steget i bolagets kommersialiseringsfas. Syftet är att verifiera prestandan i bolagets produkter i förhållande traditionell teknik. Bilden är på prototypbåten från företagets hemsida. Klicka här för att läsa mer ur Pressmeddelandet!

Att sänka utsläppen av CO2 är en av vår tids största utmaningar. Stora delar av båtindustrin letar därför idag efter ny teknik och nya lösningar för en lägre bränsleförbrukning. Stormfågelns utvecklingsarbete fokuserar på denna utmaning. De i oktober 2008 genomförda bränsletesterna av bolagets prototypbåt med samma namn visar på goda förutsättningar för att för bolagets produkter är kommersiellt mycket intressanta för såväl kommersiell båttrafik som applikationer för fritidsbåtar och motoryachter.

Enligt Stormfågelns VD Peter Wasmuth efterfrågar nu flera av bolagets potentiella kunder och samarbetspartners ytterligare verifieringar av prestandan på Stormfågelns produkter:

– Vi kan konstatera att vi sitter på ett mycket intressant koncept för att minska bränsleförbrukningen och därmed utsläppen av CO2. Samtidigt ska vi vara klara över att vår prototypbåt endast är testplattform. För att kommersialisera såväl drivlinan som skrovet krävs att vi på modell- och detaljnivå kan verifiera vårt koncepts styrka i förhållande till konventionella skrov- och drivlineapplikationer. Vi är självfallet mycket tillfreds med att även ALMI ser en potential i Stormfågelns produkter och bistår oss med en del av finansieringen för att genomföra dessa verifieringar.

Utöver verifieringen av styrkan i Stormfågelns koncept innehåller bolagets projektplan, som ALMI beviljat lån för, hållfasthetsberäkningar av drivlinan samt en översyn av dess optimeringspotential. Även dessa steg är enligt Peter Wasmuth viktiga för att ta ut Stormfågelns produkter på marknaden.

– Vår prototypbåt är som sagt endast en testplattform, som ingalunda är optimerad. Det finns mer effekt att ta ut av drivlinan, med potential för en än större reduktion av bränslekonsumtionen. Vi måste självklart även visa att drivlinan är anpassad både för kontinuerlig drift och en serieproduktion. Det senare är av stort värde när vi i nästa fas ska knyta till oss en OEM-partner.

De sammanlagt fyra delarna i projektplanen påbörjas nu med omedelbar verkan och i samarbete med en rad konsulter, däribland Institue of Mechanical Systems vid Zurich University of Applied Sciences.

Länk till vårt föregående inlägg om Stormfågeln: http://evolveu.bloggsida.se/miljoinnovationer/stormfageln-pa-borsen