De tre nyheterna om miljöinnovationer är:

  1. Patenterad innovation för båtrengöring på Båtmässan och Allt för sjön. Bilden är från CleanBoatProtectors hemsida
  2. Vår länk GröntBränsleFrånMassabruk, Chemrec får amerikansk VD.
  3. Stororder till Svensk Rökgasenergi somm ägs av börsnoterade Opcon.

Klicka här för att läsa mer ur lätt redigerade pressmeddelanden och enliten förklaring från Clean Boat Potectos hemsida.  

Cleanboatprotector ställer ut en patenterad metod som ger ren båtbotten och ren miljö. Cleanboatprotector är en patenterad produkt vars främsta syfte är att på ett enkelt och giftfritt sätt förhindra pålagring och påväxt på båtens skrov. När musslor, alger och havstulpaner angriper båten försämras båtens prestanda, den går långsammare och kräver mer bränsle.

Från hemsidan: Cleanboatprotector skapar en miljö kring båtskrovet som gör att alger, havstulpaner etc. inte trivs. Allt detta på ett helt miljövänligt sätt. Membranduken förtöjs i brygga, förtöjningsbom eller bojsänke. När båten körs in på sin båtplats och förtöjs flyter membranduken upp mot båtskrovet. Båtens botten, som i annat fall ligger oskyddad, har nu menbramduken tätt emot skrovet som därmed håller all påväxt och pålagring borta. Skrovet håller sig rent på ett enkelt sätt utan vare sig hårt arbete eller giftiga bottenfärger.    För mer info se hemsida  www.cleanboatprotector.com

Chemrec: Richard J. LeBlanc från Siemens i USA har tillsatts som ny Chief Executive Officer och VD för Chemrec AB. Han kommer att dela sin tid mellan kontoren i Stockholm och Chicago. Hans fokus blir att utveckla marknaderna i Amerika och Asia-Pacific och skynda på implementeringen av Chemrecs affärsplan. Den har fått stöd av de 20 miljoner dollar som nyligen tillfördes bolaget i en nyemission.   Bernie Bulkin, ordförande i Chemrecs bolagsstyrelse, kommenterar: ”Vi är mycket glada att ha Richard på plats som VD för Chemrec. Det kommer att göra ett starkt team ännu starkare. Richards erfarenhet och bakgrund blir värdefull i Chemrecs arbete att möta sina affärsmål och utveckla en stark och hållbar tillväxt.” Richard LeBlanc kommer närmast från Siemens AG i USA, där han var chef för HVAC Product Division och för Building Automation Division som tillhör Siemens Building Technologies. Han har omfattande ledarerfarenhet och har haft framgångar inom växande högteknologiska företag, kommersialisering av nyskapande teknologier och av att forma företagsledningar av världsklass. Inom Siemens ledde Richard arbetet med produktutveckling, produktion och distribution av företagets breda utbud av produkter för byggnadsautomation för marknaderna i Nordamerika, Asien och Latinamerika. Han ledde också Siemens verksamhet för miljö- och energitjänster samt flera omfattande byggnadsprojekt inom området förnyelsebar energi.   Chemrec tillkännager också att Jonas Rudberg, Chemrecs ledare sedan lång tid tillbaka, har utsetts till Chief Operating Officer och vice VD. Han kommer att fokusera sitt arbete på förstudier, förprojekt och projektgenomföranden. Han kommer också att fortsätta att utveckla relationer med svenska och europeiska kunder och andra intressenter.

 Svensk Rökgasenergi (SRE) har tagit sin största exportorder. Slutkund är franska Dalkia som driver Vilnius fjärrvärmeverk, Vilnius Energija. SRE kommer att leverera två kompletta rökgaskondenseringsanläggningar. De har två kondensorer, fyra filter och fyra vattenbehandlingssystem. Detta för att öka effektiviteten vid eldning med biomassa. Panneffekten uppgår till 60 MW. Ordervärdet för SRE uppgår till 22 mkr. Leverans av anläggningen skall ske under 2009.

– Det här är den största exportordern hittills för SRE och ett bevis för att vårt aktiva internationaliseringsarbete är framgångsrikt. Men det visar också att vårt strategiska val att leverera moduliserade produkter med högre grad av standardisering för att kunna hålla nere pris och säkra driften är framgångsrikt. Genom att kombinera flera moduler till ett större system levererar vi nu våra standardiserade produkter också till större fjärrvärmeanläggningar, säger Rolf Hasselström, vd och koncernchef Opcon AB.