Lågenergilampa utan kvicksilver. Det låter ju fantastiskt. Men kan det bli lönsamt? Vi inleder i dag uppföljningen av Lightlab, en miljöinnovation på börsen som avser uppnå just detta. Hemsidan hittar Du bland våra länkar i kategorin Gift:Ersätt/Minska. Den heter KvicksilvfriSparLyse. Börsens övriga miljöinnovationer som vi följer är Deflamo, Taurus, Stormfågeln och Polyplank. Miljöteknikbolagen där miljöinnovationernas värdering är en viktig del av värdet är  Morphic, Opcon och Borevind.  På bliden se Du VD Bo Madsen och Forskninschefen Qui Hong. Klicka  här för mer om teknik och ekonomi.

 Det finns flera fördelar med LightLabs lampa jämfört med andra energisparlampor. Avsaknaden av kvicksilver är ett starkt argument för tillverkare, distributörer och  konsumenter. Möjligheten till dimmerfunktion, omedelbar tändning och att lampan är oberoende av storlek och form gör den attraktiv ur ett konsumentperspektiv. LightLabs kvicksilverfria lågenergilampa kan därför nå framgång där de hittillsvarande  lågenergilamporna haft svårt att slå igenom. LightLabs teknik är baserad på fältemission. Det innebär att elektroner skickas från en katod till en yta som är belagd med lyspulver, varvid ljus uppstår.

LightLabs teknik kan alstra ett högt elektronflöde med en kall katod. Det för över energin från katoden till anoden, en glasyta med ett tunt skikt luminescerande lyspulver. Grundprincipen är känd sedan länge.  Men för att nå det nödvändiga flödet har tekniken baserats på varm katod, d.v.s. glödtråd. Tekniken har bl.a. använts i TV-apparater. En kall katod gör den att den energi som förloras i värme minskar. Det gör också att lampan kan användas i en rad andra applikationer där värmestrålning inte är önskvärd.

Hur ska man värdera aktien?  Ja för mig är det första gången jag tittat lite på Lightlab. Priset var 21 kr i fredags. Under senaste året har volatiliteten varit extrem. Köp vid rätt tid har vid tre tillfällen fördubblat kursen inom en månad. Köp vid två andra tillfällen har sett kursen halverad inom ett kvartal. Det beror förstås bland annat på att omsättningen är liten. Under 2006 var kursen c 5 kr. för att tidigt 2007 rusa över 60 kr. Efter nyemissionen per 22/1 2008 fanns det 4 405 112 aktier. Börsvärdet skulle då vara drygt 92 Mkr.

Marknaden för ljus är stor. Citat från Lightlabs hemsida: ”Den globala belysningsmarknaden är mogen och väl konsoliderad. Varje år säljs mer än 15 miljarder glödlampor, drygt 3 miljoner lysrör och mer än 600 miljoner lågenergilampor. Det sammanlagda värdet uppgår till mer än 200 miljarder kronor. Lightlab skriver att  ”branschen har saknat innovationer med nya produkter med möjligheter till nya marginalkronor och intäkter. Marknaden behöver produkter med positiva miljöegenskaper. LightLabs kvicksilverfria energisparlampa är därför mycket intressant och kan bana väg för en ny miljövänlig standard.”

Miljökrav gör att tekniken för nästan alla elektriska lampor ska bytas. Vi gör ett litet försök att ljuga med några siffror.  Vi antar ”försiktigtvis” (OBS: så kallad vrålhoftning, jag har inte en aning om vad som är rimligt) att Lightlabs teknik tar 1 % av denna jättemarknad och att Lightlab kan tillgodogöra sig 5 % av priset som licensintäkter.  Det ger ett p/s-tal på 0,9. Men det är klart att marknadsandelen kan lika gärna bli 0 %, 10 % eller 30 %. Och om det går, blir det 2014, 2020 eller 2025? Ja, om man inte kan mer än jag i frågan känns det som rena hasarden.

Det intentionsavtal tecknades i december ”kring utveckling och i ett senare skede även produktion med taiwanesiska TECO Electrical and Machinery Co, Ltd.” kan tyda på att allt är på rätt väg. 

Citat ur Lightlabs pressmeddelande: ”Avtalet omfattar därutöver vidareutveckling av LightLabs teknologi för användning i röntgenutrustningar med tillämpningar inom ett flertal områden, som t. ex. säkerhetskontroll på flygplatser och industriella röntgenapplikationer. 

TECO, med säte i Taipei, grundades 1956 och är ett av Taiwans största industrikonglomerat med utveckling och produktion inom elektrisk utrustning. Företaget, med cirka 10 000 anställda och 30 dotterbolag i Asien, Amerika och Europa, besitter en djup och bred kompetens inom bl. a. optronik, halvledare och bildskärmar, d.v.s teknikområden inom vilka LightLab bedriver produktutveckling.

Parternas avsikt är att senast under första kvartalet 2009, teckna detaljerade och juridiskt bindande utvecklings- och produktionsavtal kring energisparlampan samt även att sluta ett detaljerat utvecklings- och produktionsavtal kring bolagets teknologi för vissa röntgenapplikationer.”

 Det ska bli spännande att se hur det går.