Swentec, Sveriges Miljöteknikråd får Marie Reinius som ny ledamot. Hon är VD för Svenska Riskkapitalföreningen. Marie har en bred industriell erfarenhet, både som småföretagare och från olika chefspositioner, senast på Electrolux. Hon började som vd för Svenska Riskkapitalföreningen i augusti 2008. Hon ska delta i det arbetet för att utveckla en effektiv struktur och en handlingsplan som ökar tillväxten för svensk miljöteknik. Länk till Swentec hittar Du i kategorin Vänner i höger kolumn.

Innovatörerna är ett program som börjar i mars i TV8. Det ska bli roligt. Här är en blänkare för programmet från Youtube.

[youtube bLjZkwvTBD4]