En droppe olja i skogen förstör mängder av vatten.  Och förresten gäller det överallt utomhus när den inte tas om hand direkt. Oljan kommer främst ut i samband med slangbrott på arbetsmaskiner. Men det finns en patenterad miljölösning som radikalt kan minska oljespillet. Sören Eriksson från Stockholm skickade mig en epost om Clean Cut System. Företaget arbetar också i både Hedesunda och i Bie utanför Katrineholm. Kolla tekniken för CCS på videon!

[youtube Z1-RhEj2PZc]

Klicka här så får Du veta mer om CCS och varför det är lite trögt i portgången. Sören hjälper till med marknadsföringen. Han skriver: CCS har utvecklat/patenterat en metod som gör att hydraulslang, även rör, inte blir förorenade vid kapningen. Systemet har varit på marknaden i 6-7 år och har en försäljning främst i Sverige, men den borde vara betydligt större. Tidningen Land

Problemet som CCS har är ”att det inte finns något problem” med smutsig slang. Efter kapning, tvättar man ju slangen. Men fast många tror det, så blir den inte ren. Det visar en rapport från Statens Provnings- och Forskningsinstitut. När man tvättar slangen, med en ”tuss” som skjuts igenom den, så tar man bort det mesta av de föroreningar som är lösa men inte de som ”vulkats fast” på slangens insida. Dessa lossnar så småningom när oljetrycket går upp och ned. I filmen ser man dessa glödande partiklar, som kommer från strumpan, som stjärnskott. Trucking Scandinavia

De som använder CCS-slang, t.ex. en åkare i Julita som har skogsmaskiner, får mycket längre drifttid pga att slangexplosionerna, i princip, uteblir. Vid varje slangbrott sprutas det ut 30-100 liter olja i naturen, i form av ”dimma”. Den är omöjlig att sanera. Enlig våra, ickevetenskapliga, beräkningar är att det varje år 1-2 tankbåtar, med giftig hydraulolja, som kommer ut i naturen och det enbart vad gäller skogsmaskiner. Traktor Power

Länk till hemsidan: http://www.cleancutsystem.se/phpwcms/index.php?sv_start-1

Jag citerar direkt texten om produkter från hemsidan.

”Clean Cut System är en helt ny produkt framtagen för att effektivt kapa hydraulslangar och samtidigt undvika att kaprester blir kvar i slangarna. Med hjälp av Clean Cut System undviker ni många problem och sparar både tid och pengar.  

Vid kapning av stålarmerade hydraulslangar bildas en mängd kapningsrester (stålfragment och gummipartiklar) inuti slangarna. Dessa föroreningar förorsakar slitage, blästring, erosion, korrosion och andra funktionsstörningar i hydraulsystem. Risken för haveri ökar och livslängden på vitala komponenter minskar drastiskt, allt med höga kostnader som följd.

 Ett nytt, patenterat, system för kapning av slangar har utvecklats av Clean Cut System AB. Det baseras på så kallade kap-pluggar och kap-maskin och innebär att man undviker att kapningsrester kommer in i de kapade slangarna. En plugg förs in i slangen till kapningsstället. Sedan kapas slangen och därmed också pluggen. Därefter avlägsnas de båda plugghalvorna varvid kapningsresterna följer med ut ur slangen. Trailer