Opcon fortsätter berätta om nya order. Särskilt roligt är det när leverans av helt ny teknik ingår. Denna gång ska den dessutom ge tillskottsförsäljning till befintliga kunder. Det säkraste sättet att expandera försäljningen med en innovation. Det bör dessutom ge merförsäljning vid alla nya leveranser.

Dottern Svensk Rökgasenergi (SRE)  har fått en order på en rökgaskondenserings- anläggning till fjärrvärmeverket i Schweiziska Ibach. Pannstorleken är på 8 MW. I leveransen ingår förutom SREs traditionella produkter: kondensor, filter och vattenbehandling även en helt ny befuktare. Ordervärdet uppgår till drygt 9 mkr. Någon som vet hur stor del av ordervärdet som utgörs av befuktaren? Leverans sker sommaren 2009. Bilden är från SREshemsida.

Den stora nyheten är den helt nya befuktaren som väsentligt ökar energiåtervinningen i SREs redan effektiva rökgaskondensor. Kondensorns återvinningsprestanda ökas efter inkoppling av befuktare med i storleksordningen upp till 30-70%, beroende på fukthalt i bränslet. Samtidigt får kunden en avsevärt ökad flexibilitet i vilka biobränslen som kan användas.

– Det här är ett stort steg framåt för såväl miljön som för våra kunder. Med vår nya befuktare stärker vi vårt erbjudande vid nyinstallationer som den här i Schweiz. Men vi kan också uppgradera alla de anläggningar som redan har installerat våra system och därmed öka deras energiutbyte ytterligare. Vi ger också kunderna en ökad flexibilitet i valet av biobränsle som gör att de bättre kan anpassa vilket biobränsle de skall använda beroende på tillgång och marknadspris, säger Per Egeberg, vd SRE.

– Vi har stora förhoppningar framöver för vår nya befuktare och har redan inlett diskussioner med ett par av våra tidigare kunder angående möjligheten att uppgradera deras system. Vi ser också riktigt stora möjligheter i att kombinera befuktarna med våra torksystem, säger Per Egeberg, vd SRE.

– Med vår nya befuktare stärks vårt internationella erbjudande ytterligare. Vid användning av torra bränslen med runt 20 – 25 procents fukthalt, så ökar befuktaren prestandan på vår kondensor med upp till 70 procent. Det innebär att vi får en helt annan konkurrenskraft även på marknader där torrare biobränslen än vi är vana vid i Norden dominerar. Med dagens affär har SRE tagit sammanlagt fyra order i Schweiz till tre olika kunder, sedan första inbrytningen för mindre än ett år sedan, säger Rolf Hasselström, vd och koncernchef Opcon AB.

SRE är en del av Opcons växande affärsområde Renewable Energy och deras satsning på bland annat Waste Heat Recovery och Bioenergi. SRE levererar bl.a. system för rening och energieffektivisering till biobränsleeldade fjärrvärmeverk, sågverk, pelletstillverkare och kommersiella växthus. Men också reningsutrustning till industrier och torksystem för biomassa. SREs produktsystem Renergi baseras på värmeåtervinning genom rökgaskondensering och innebär såväl kraftigt minskade utsläpp som stora energibesparingar där kapaciteten i en biobränsleeldad panna efter uppgradering kan ökas med uppåt 50 procent samtidigt som utsläpp av bl.a. partiklar minskas.