Läge för hasardspelare eller kalkylerande risktagare i Deflamo. En option att köpa en aktie för 3 kr senast 15/5! När köpkursen för aktien i fredags var 2, 86 kr och säljkursen 3,06 kr borde den inte vara dyr. Om den nu verkligen blir till salu alltså. Det är så courtaget kan bli det dyraste vid litet köp.  AktiespararenPå ett år har den tre gånger varit nere i två kronor och två gånger upp i 4,50 kr/st.

I dag har vår länk BioNedbrytbartFlamskydd den enda nyheten om miljöinnovationer. Du hittar vår länk till dem i aktegorin Gift:Ersätt/Minska i höger kolumn. Vi citerar delar av Pressmeddellandet om Du klickar här.

”DEFLAMO genomförde under hösten 2008 en nyemission. I emissionen ingick Teckningsoptioner. Den 5 februari 2009 upptas DEFLAMO AB Teckningsoption 1B till handel på AktieTorget.I dag finns 638 662 stycken DEFL TO1 B.Privata Affärer

Villkor för Teckningsoptionen är En (1) Teckningsoption serie 1 B (DEFL TO1 B) ger innehavaren rätten att under perioden 2009-02-02 – 2009-05-15 teckna en (1) ny B-aktie i DEFLAMO AB (DEFL B) till teckningskursen 3,00 SEK. Sista dag för att utnyttja teckningsoptionen är den 15 maj 2009.Dagens Industri

Handeln inleds den 5 februari och sista dag för handel med teckningsoptionen är den 12 maj 2009.

Det totala antalet aktier i DEFLAMO före konvertering av teckningsoptioner uppgår till 14 978 329 stycken, varav 5 593 676 är listade B-aktier”

Du hittar vårt första försök till analys av Deflamo på http://evolveu.bloggsida.se/miljoinnovationer/deflamo-forsta-forsok-till-analys-guldagg-eller Totalt har vi nio inlägg med Deflamo. Du hittar dem genom att klicka på nyckelordet Deflamo i vänster kolum