I fredags hissade jag flaggan för den sista tjänstgöringsdagen hos Skogsstyrelsen. Så här glad var jag på promenad i helgen. Står symboliskt framför en möjligen blivande jätteek mitt i en hotande ungskog. Med tiden dör eken utan att nå det mulmproducerande stadiet. Om vi inte gör något förstås. Nyrekryteringen av jätteträd är nu ett av de största problemen för den biologiska mångfalden i Sverige.

Jag har varit anställd hos Skogsstyrelsen över 12 000 dagar. Det har varit mycket roligt och stor framgång i arbeten med EU-finansiering, för innovativa miljölösningar, för ökad skogsproduktion och för biologisk mångfald.