Bara fler bra tecken för Opcons Powerbox. Idag är det lite tokjäktet för jag ska på landsbygddskonferens. Så jag citerar Pressmeddelandet rakt av. Hav förtröstan, det är till skillnad från många pressmeddelanden läsbart skrivet. Har Du redan röstat på Opcon, Stena eller EkoMarine som januari månads bästa mljönyhet? Om inte: http://evolveu.bloggsida.se/miljoinnovationer/rosta-pa-basta-miljonyheten-i-januari Klcika här för mer ur Pressmeddelandet.

”Energi- och miljöteknikkoncernen Opcon lanserade under 2008 Opcon Powerbox för
att producera CO2-fri el ur spillvärme.

Som en del av den globala lanseringen av Opcon Powerbox har Opcon tecknat ett
samarbetsavtal med polska Wircom Ltd med 180 anställda. Wircom är ett
dotterbolag till Anwil S.A. som är en ledande tillverkare av kemikalier i
Central- och Östeuropa med en omsättning på runt 8 miljarder kronor och egna
anläggningar i Polen och Tjeckien. Avtalet är ett led i en bred tillväxtsatsning
med ökat fokus på internationalisering.

Wircoms huvudsakliga verksamhet är service och reparation av
kraftgenereringsutrustning inom bland annat kemi- och livsmedelsindustri.
Bolaget som verkar över hela Polen och på andra Europeiska marknader erbjuder
även kunderna tjänster vid nybyggnad eller modernisering av anläggningar.

– Vi ser stora möjligheter för energieffektivisering i Polen och är övertygade
om att detta partnerskap med Opcon, med deras erfarenhet och kunskap, kommer bli
framgångsrikt för både oss, Opcon och våra kunder. Med Opcon som partner så kan
vi utöver den service och underhåll vi erbjuder våra kunder idag också erbjuda
verkligt avancerad och funktionell utrustning för att minska spillvärmen och
spara energi, säger Karol Jasinski, VD Wircom Ltd.

– Kemisk industri, med sina stora spillvärmeflöden, är ett högintressant segment
för Opcon. Wircoms närvaro på den stora polska marknaden och inte minst deras
kunnande och starka koppling till just kemisk industri talar för att de har alla
förutsättningar att bli en framgångsrik distributör och partner för Opcon
Powerbox. Samtidigt har de den kompetens som behövs för att över tid kunna
ansvara för lokal service, säger Opcons vd och koncernchef Rolf Hasselström.

– Opcon Powerbox är en global produkt med än större värde på marknader med högre
elpriser än i Sverige. I Polen där elproduktionen idag nästan uteslutande sker
med kolkraft är redan elpriserna högre än här i Sverige och närmar sig de tyska.
Vår ambition är att skapa ett nätverk av starka lokala partners för
internationell distribution av Opcon Powerbox där avtalet med Wircom är exempel
på hur vi kommer att jobba för att öka takten i lanseringen av Opcon Powerbox,
säger Opcons vd och koncernchef Rolf Hasselström.

Opcon Powerbox producerar ny CO2-fri el ur spillvärme redan från 55 °C.
Anläggningen är anpassad för att installeras vid större processindustrier och
kraftindustri. Den första fullskaliga Opcon Powerbox driftsattes i februari
2008. Tekniken kan även användas för elproduktion ombord på större fartyg. Genom
att utnyttja spillvärme produceras el utan tillförsel av mer bränsle från något
som tidigare gått till spillo. Enligt amerikanska energidepartementet finns mer
tillgänglig spillvärme i amerikansk industri än elproduktionen från samtliga
förnyelsebara energikällor i USA sammantaget.”