Fyra miljoner i riskkapital till DatorstöddTekniskDialog. Det är något att glädjas åt. Det är också namnet på vår länk till Capee Group. En stor del av pengarna kommer från Chalmers Innovation Seed Fund. De var i final i Tävlingen Miljöinnovation 2007 och har redan sålt flera system, förts till massaindustrin men sedan också utanför den. Klicka här får Du veta mer!

Vad betyder Capee™
Capee™står för ”Computer Aided Production Experience Empowering” eller på svenska ”Datorstödd Teknisk Dialog”. Capee™ är ett nytt sätt att, extremt snabbt, nå genomarbetade och förankrade driftåtgärder genom att enkelt resonera kring driftdata. Ett kraftfullt sätt som både frigör arbetstid och möjliggör nya sätt att köra anläggningen bättre. 

– Capee Group är det första företag som fonden satsar i. Vi tror starkt på bolaget och ser att de har en stor global marknadspotential, säger Olle Stenberg, VD på Chalmers Innovation.

Capee Group utvecklar och säljer en unik programvara som radikalt kortar tiden för att lösa driftsproblem utifrån en kombination av fakta och erfarenhet. Programvaran är idag såld till ett flertal svenska pappers- och massabruk och till stålindustrin.

– Det nya kapitalet innebär att vi kan ta ett stort kliv framåt med både marknadsutveckling och produktutveckling, säger Peter Nilsson, VD på Capee Group.

– Vi ska arbeta vidare inom pappers- och massaindustrin liksom stålindustrin. Vi har också märkt ett stort intresse från energi- och kemiindustrin och där vill vi också etablera oss, säger Peter Nilsson vidare.

Bakom investeringarna i företaget står Chalmers Innovation Seed Fund, Förvaltnings AB Brunnen, StartInvest och Innovationsbron.

– För att kunna ta ytterligare ett rejält kliv på marknaden behöver vi finansiella muskler. Att vi får kapital från flera tunga aktörer och att vi dessutom är först ut i Chalmers Innovation Seed Fund visar att många tror på vårt bolag, säger Peter Nilsson nöjt.