Fem nyheter på en dag. Det är lite häftigt. Morphic står för 40 %. Du kan läsa mer om resp. nyhet genom att klicka nedan. De är:

1. Nuvarande VD, Anders Rabbe, och Borevind har i samförstånd (Enligt Pressmedelande) valt att gå skilda vägar.

2. Exergy Fuel Cells, dotterbolag till Morphic Technologies AB, har inlett ett samarbete med Narbonne Accessoires i Narbonne, Frankrike. Det gäller exklusiv distribution av Exergys bränsleceller för husvagnar i Narbonne Accessoires distributionsnät i Frankrike och Spanien.

3. Exergy Fuel Cells får större projektbidrag för vidareutveckling av bränsleceller för uppvärmning och el till bostäder.  

4. Göteborg Energi utvecklar tillsammans med TSS Test Site Sweden och Consat nästa generation laddstationer för elbaserade bilar. Laddstationen är utvecklad för att möta framtidens krav på nya informations- och kommunikationstjänster vilka kommer möjliggöra publika laddnings- och parkeringsplatser för laddhybrider och elbilar.

5. Kolla vår nya länk Stirlingmotor i kategorin FörnyarEnergi i höger kolumn. I april ska produktionen av Cleanergys 9 kW Stirlingmotorer vara igång på allvar. Bilden från CleanEnergys hemsida.

Läs vidare här, mest ur resp. pressmeddelande:   

”Borevinds grundare Mats Swensson har utsetts som tillförordnad VD och efterträder Anders Rabbe. Anders kvarstår i bolaget under 6 månader. Mats Swensson sitter idag i bolagets styrelse och är en av bolagets huvudägare. Styrelsen bedömer att bolagets snabba utveckling kräver en förstärkning av den verkställande ledningen. Borevind inleder omedelbart rekryteringen av en ny VD. – Marknader för förnybar energi är i snabb utveckling och kontinuerlig förändring. Vi behöver därför förstärka ledningen. Styrelsen ser framför allt till bolagets långsiktiga utveckling. Med Mats tidigare erfarenhet som VD i Borevind tappar vi ej fart i den dagliga verksamheten samtidigt som vi bygger för framtiden, säger Borevinds ordförande Owe Linton.”

Morphic samarbetar med Narbonne Accessoires som ”är den ledande distributören av tillbehör för husvagnar i Frankrike och Spanien. Efter verifiering och godkännande av produkterna kommer Narbonne Accessoires, i samarbete med Exergy att introducera Exergys bränslecellssystem genom följande marknadsaktiviteter:

– Installera ett system i varje affär för att demonstrera produkten och dess teknologi,
– utbilda sina försäljare på bränslecellens fördelar jämfört med konventionella system,
– hålla bränslepatroner tillgängliga som lagervara i sina affärer,
– kommunicera Exergy’s varumärke i Narbonne’s katalog (400 000 ex) och i fransk och spansk press,
– introducera bränslecellen på mässor för husvagnar i Paris (Le Bourget i september 2009) och i Barcelona (oktober 2009).

“Detta avtal innebär ett verkligt genombrott för bränsleceller för husvagnar. För Exergy är det en stor framgång att ha blivit utvald av en ledande distributör av husvagnstillbehör som Narbonne Accessoires säger,” Angelo D’Anzi, VD för Exergy Fuel Cells.

Morphic Technologies har utvecklat energisystem för olika ändamål baserade på bränsleceller och teknologier för energiomvandling i sina dotterbolag Exergy Fuel Cells, Helbio och Accagen, efter förvärvet av dessa bolag 2007. Flera av dessa produkter är nu redo för kommersialisering och serietillverkning.

“Detta samarbete följer vår strategi. Bränslecellens modulära uppbyggnad innebär att den enkelt kan modifieras till denna kundanpassade husvagnsprodukt. Varje produkt har sin etablerade marknadskanal, och för en produkt som denna är Narbonne en idealisk partner, eftersom all infrastruktur redan är på plats, inklusive den viktiga kundservicen,” säger Martin Valfridsson, VD och koncernchef för Morphic Technologies”   

Exergy Fuel Cells S.r.I., ett dotterbolag till Morphic Technologies AB, har i samarbete med ICI Caldaie S.p.A. och flera andra italienska företag och forskningsinstitutioner erhållit ett projektbidrag i ”selection Industria 2015” för projektet MICROGEN30. För Exergys del uppgår bidraget till 1 960 000 EUR, cirka 20 MSEK. Projektet MICROGEN30 rankades på första plats av Italiens departement för ekonomisk utveckling.

INDUSTRIA 2015 är Italiens plan för ny industripolitik enligt EU:s direktiv 2006/32/EC av den 5:e april 2006. Ur direktivet: ”Den europeiska unionen ser det som angeläget att utnyttja energiresurserna på ett effektivare sätt. Målet för medlemsstaterna är en energibesparing på 9 % inom 9 år från datumet för direktivet genom att vidta åtgärder för att förbättra energistyrning och energieffektivitet”. Inom ramen för INDUSTRIA 2015 kommer departementet för ekonomisk utveckling att ekonomiskt stödja projekt vars mål är förbättrad energistyrning samt kommersialisering av teknik för hållbar energi och därtill hörande forskning och utveckling under ett medellångt tidsperspektiv (2015).

MICROGEN30 är ett medelstort energisystem för framställning av el och värme baserat på en PEM bränslecell för stationära tillämpningar, i det här fallet för bostäder. Målsättningen är att det framtagna systemet ska producera 30 kW el och 50 kW värme.

PROJEKTDELTAGARE
Projektet leds av ICI Caldaie S.p.A., Italiens ledande företag inom uppvärmning och varmvatten för bostäder. Inom projektet ansvarar Exergy för bränslecellen. Målet är att förbättra tekniken så att kostnaden för en bränslecells-stack kan reduceras. I det arbetet kommer Exergys systerföretag Cell Impact att bidra med flödesplattor och Helbio med utvecklingen av en katalysator baserad på kolnanorör.

Andra viktiga samarbetspartners i projektet är ENEA (Italiens motsvarighet till Nutek), POLIMI (Tekniska universitetet i Milano) samt CNR, ett statligt forskningsinstitut, vars avdelning för membranteknologi deltar.

Åtskilliga studier har lyft fram att kombinerade system för el- och värmeproduktion (CHP – Combined Heat and Power) baserade på bränsleceller är en av de mest lovande teknologierna vad gäller energieffektivitet för bostäder. Idag finns inga CHP-system i den storleken på marknaden utan bara mindre system.

”Möjligheten att förbättra bränslecellsteknologin för uppvärmning och el till bostäder ökar kraftigt genom att våra systerföretag Helbio och Cell Impact kan stötta oss med ledande teknologi vad gäller flödesplattor, elektroder och katalysatorer. Det gör det möjligt för oss att utveckla bränsleceller för höga temperaturer som både är effektivare och billigare. Projektet gör att vi ser framtiden an med ökat hopp och entusiasm när vi nu får tillgång till all den teknologi som behövs för att komma vidare mot målet att kommersialisera bränsleceller för konsumentledet”, säger Angelo D´Anzi, VD för Exergy Fuel Cells.”  

Stirling-motor:

– Vi kommer att tillverka 12 motorer i månaden i den lilla fabriken som vi nu ställt i ordning. Den är på bara 1 400 kvadratmeter och är vår ”övningsfabrik”. – Men när den stora fabriken på 12 000 kvadratmeter är klar nästa år kommer kan vi göra 1 000 Stirlingmotorer i månaden vid full produktion. Då kommer vi att ha 500 anställda och lika många till i leverantörsledet, säger Lars Linde till Ny Teknik. Kolla vår länk Stirlingmotor till nyligen sjösatta hemsidan Cleanergyindustries.com eller läs vidare hos Ny Teknik. http://www.nyteknik.se/nyheter/energi_miljo/energi/article505452.ece

Laddstation Elbilar ska ha invigts under torsdagen av Tomas Kåberger, generaldirektör Energimyndigheten. Det sker under Energisessionen i Skövde. Efter avtäckning kommer det finnas möjlighet att studera den nyutvecklade laddstationen samt att ställa frågor. Laddstationen kommer också att presenteras på Session 5 av Peter Öhman, Lindholmen Science Park AB, projektledare för TSS Test Site Sweden.