Minska oljespill i naturen! Minska oljebyten! Minska oljeanvändning! 😉 Ja dessa tre effekter kan ett filter från COT Clean Oil Technologies skapa. Höjdare för miljöintresserad jägmästare som denne bloggare. För många läsare är kanske motorolja och bilar de första tankarna. Men för mig är miljönyttan av att rena hydrauloljan i arbetsmaskiner är större. Kolla filmen från Youtube, 9 minuter och lite långsamt berättad. Men den duger för att glädja varje miljöhjärta.

 [youtube 4gUeN-X7EOc]

Göran Åberg har skrivit vårt första inlägg om företaget. Det är ett publikt AB noterat på Göteborgslistan. Lars Lönnstad från Lyom AB har gjort en bra kommentar till inlägget som Du finner på http://evolveu.bloggsida.se/miljoinnovationer/2817

Du har väl förresten kommit håg att rösta på bästa miljönyheten i januari? Aktuellt röstläge högst upp i höger kolumn. Gå till: http://evolveu.bloggsida.se/miljoinnovationer/rosta-pa-basta-miljonyheten-i-januari !