Europas största solcellstak konkurrerar med genetisk anpassning till gift i båtbottenfärg om dagens uppmärksamhet. Dagen lyses upp av:

  1. Vissa mikroalger och cyanobakterier har på bara ett årtionde utvecklat mekanismer som gjort dem allt mer toleranta mot giftet irgarol eller triazin som det står på färgburken. Bättre läge för giftfria båtbottnar som vår länk BiologiskBåtBottenFär i Kategorin Gift:Ersätt/Minska i höger kolumn. Vad säger EkoMarine? Baltic Antifouling?
  2. Michelin bygger Europas största solcellsfält på tak vid sin fabrik i Cuneo, Italien. Denna graffiti från Gabon var det bästa jag hittade på Flickr med Michlein-gubben och energi.
  3. Grattis till Uniware Systems, årets första utflyttare från Inkubatorn hos Science Park i Jönköping.

Klicka här för mer information.

Genetisk anpassning till gifter i båtbottenfärg ökar motiven för giftfria färger. Därmed bör marknaden förstärkas för flera företag med miljinnovationer. Gift i båtbottenfärger har påverkat algers gener och proteiner så mycket att de blivit toleranta. Forskning vid Göteborgs universitet visar dessutom att kemikalierna i båtbottenfärger påverkar större marina områden. Följden kan bli nya restriktioner för giftiga bottenfärger.

När irgarol, eller triazin som det står på färgburken, började användas i båtbottenfärger på 1990-talet var ämnet extremt giftigt för marina organismer. Efter år av irgarolanvändning har detta ändrats. Vissa mikroalger och cyanobakterier har på bara ett årtionde utvecklat mekanismer som gjort dem allt mer toleranta mot giftet, så att de kan bli kraftigt påverkade av gifter utan att skadas eller dö. Det gäller även under den mest intensiva båtsäsongen.

Eftersom andra arter av mikroalger och cyanobakterier fortfarande är känsliga för giftet riskerar dessa arter att förgiftas eller konkurreras ut av de toleranta arterna, och försvinna från ekosystemet. Det visar forskning vid Göteborgs universitet.

Även organismer som lever längst ut i kustbandet har ökat toleransen, konstaterar forskaren Martin Eriksson i sin avhandling vid Institutionen för växt- och miljövetenskaper. Ökningen är liten, men indikerar att irgarol inte bara påverkar miljön i hamnar och marinor utan kanske i hela det västsvenska marina ekosystemet.

I avhandlingen studeras så kallade perifyton-samhällen, vilket är samlingsnamnet på de organismer som koloniserar båtbottnar och andra ytor i havet och som vi upplever som en hal beläggning på stenar och klippor.

Enligt avhandlingen tycks användningen av irgarol påverka gener och proteiner, så att den viktiga fotosyntesen riskerar att störas. Resultatet av forskningsrönen från Martin Erikssons forskargrupp kommer troligtvis bidra till att Kemikalieinspektionen inför restriktioner för användningen av irgarol.

-Det skulle innebära att vi kan undersöka hur återhämtningen sker när irgarol fasas ut. En sådan undersökning kan i sin tur avgöra om åtgärderna varit effektiva eller om ytterligare insatser krävs, konstaterar Martin Eriksson.

Avhandlingen Impacts of Antifouling Compounds on Photosynthesis, Community Tolerance and psbA Genes in Marine Periphyton försvarades vid en disputation 23 januari.

Båtbottnar, havstulpaner och miljövänlig marinfärg är temat för ett öppet seminarium i föreläsningsserien Miljöperspektiv, som arrangeras i Göteborg av Göteborgs Miljövetenskapliga Centrum och Ekocentrum. Du är som journalist välkommen att närvara!
Tid: Onsdagen den 11 februari kl 18.00-19.30
Plats: Ekocentrum, Aschebergsgatan 44, Göteborg 

Michelin bygger Europas största solcellsfält på tak vid sin fabrik i Cuneo, Italien. Mer än 147 000 kvadratmeter med solpaneler installeras på fabriken. Det är en yta motsvarande mer än 20 fotbollsplaner.

Med en årlig produktion av närmare 10 miljoner kWh, ger solpanelerna el för 2 000 invånare. Mängden koldioxid som släpps ut i atmosfären minskar med 1 200 ton per år. Anläggningen beräknas vara i drift i början av 2010. Den utvecklas och drivs av Frey Nouvelles, ett företag som producerar elektricitet från förnybara energikällor.

– Att minska koldioxidutsläppen är ett av flera områden som Michelin fokuserar på för att reducera miljöpåverkan från vår verksamhet, säger Lennart Lomaeus, miljöansvarig på Michelin i Norden.

Våra vänner och leverantörer Uniware Systemutveckling flyttar nu ut från inkubatorn i Jönköping Science Park. De erbjuder två kompletta IT-system: dels en e-handelslösning anpassad för två områden – grossist/agenturer och detaljhandel – och dels ett webbplatsverktyg för små företag. Bland kunderna finns företag som Husqvarna, Estebans Agenturer och Bildelar.nu. Företaget startade år 2005 och har under perioden 2006-2009 varit en del av Business Incubator, där fokus har vart att anpassa och förtydliga produkterna men utgångspunkt från uppdragsgivarna. Bakom företaget står Tobias Karlsson och Philip Kroge.

”Vi har som målsättning att slussa ut åtta företag med internationella tillväxtambitioner varje år, så det känns både spännande och på ”rätt väg” att få lyckönska året första utträde. Uniware har varit en del av inkubatorsprogrammet sedan 2006 och lyckats mycket väl med att utveckla sitt erbjudande och dra till sig internationella kunder.” säger Magnus Gramming, ansvarig Business Incubator vid Science Park Jönköping.