Har just hissat flaggan. Fått morotstårta och presenter som Barackmemoarer och slipsar. I dag gläder två nyheter om utvecklingen av miljöinnovationer. Lyom AB som samarbetar med vår länk ProcessorREnarMotorolja, COT omorganiserar för att förstärka marknadsföringen. Vår länk GröntBränsleFrånMassabruk, Chemrec startar i dagarna ett dotterbolag i USA. Det heter – Chemrec USA Inc och är registrerat i Delaware.  Du hittar båda länkarna en bit ned i höger kolumn. 

Roligt att Chemrec följer i Kalmar Nyckels fotspår så därför bildvalet. Jag besökte platsen för den svenska kolonin i Delaware sommaren för två år sedan, Kommer Du till Wilmington, Delaware så följ skylten genom ett nedgånget område till minnesmonumentet i svart granit av Carl Milles i en liten park. Klicka här för mer information.

COTs sarbetspartner, LYOM AB och Leif Åhl Verkstad AB koncentrerar sina verksamheter i Lidköping. De har genom den gemensamma ägarstrukturen sedan länge ett mycket intimt samarbete. Det förstärks ytterligare, genom att den handel som tidigare ägt rum i LYOM AB nu överförs till Leif Åhl Verkstad AB. Varumärket LYOM och säljorganisationen kvarstår som en del inom Leif Åhl Verkstad AB.

– Detta är en naturlig följd av den nära kopplingen mellan våra verksamheter inom Clean-Tech, vår mekaniska verkstad och försäljningen av Svets- och Industriförnödenheter, säger Leif Åhl, VD. Han fortsätter: – Inom Clean-Tech är vi engagerade i tre stora projekt, som nu kan samordnas och effektiviseras bättre:

1. Oljeåtervinning genom COT Oil Processor by-pass mikrofiltrering av hydraul- och motoroljor. Den gör att oljan hålls ren från vatten och andra föroreningar och i princip inte behöver bytas. Det minskar den totala oljeförbrukningen, koldioxidutsläppen, spilloljehanteringen och inte minst minskar det riskerna för kostsamma maskinhaverier när man kör med ständigt ren olja.
Den ökande efterfrågan av COT Oil Processor ställer krav på möjligheter till assistans vid montering och annat och det kan vi fullt ut tillgodose genom vår breda kompetens på verkstadssidan.

2. Vi bygger en komplett ”panncentral” i utförande som en Friggebod. Den heter Värmestugan AGDA. Den ger miljövänlig uppvärmning via solfångare och pellets. Den är lämplig när man t.ex. inte kan eller vill riva ut den gamla anläggningen, om man inte har utrymme för nytt pannrum, om man saknar godkänd skorsten eller om man vill dela uppvärmningssystem med några grannar.

Värmestugan AGDA är dessutom enkelt flyttbar, är den också mycket lämplig för kommuner, fastighetsägare, räddningstjänst, militär och andra, som en temporär lösning vid t.ex. ombyggnader, nödlägen, reparationer och mycket annat. Den levereras helt färdigmonterad med solfångare, pelletspanna, pelletsförråd och elektriska installationer och alla ledningar är klara att kopplas in på det befintliga systemet. Oberoende av övriga fastigheten får man alltid optimal takvinkel i rätt väderstreck, för maximalt utnyttjande av solenergin.

3. Lyom är också med i utvecklingen av en metod för rening av slamvatten genom en ny, patenterad teknik. Den är speciellt anpassad för stora mängder slamvatten i känsliga miljöer.

Chemrecs helägda dotterbolag blir basen för företagets marknadsbearbetning i USA och för utvecklingen av företagets pågående projekt där. ”Att grunda ett amerikanskt företag är ett viktigt steg för att bygga upp vår affärsverksamhet i USA”, säger Rick LeBlanc, nytillsatt vd för Chemrec. ”Vi arbetar aktivt för att utvidga våra affärer på den amerikanska marknaden.” Chemrecs huvudkontor med dess tekniska kompetens och resurser för övrigt marknadsarbete kommer att fortsätta att vara baserat i Sverige.