Ny bättre komprimeringsskruv för återvinning av wellpapp! Den har dubbla motroterande skruvar med neddragare för effektiv nedmatning och komprimering av wellkartonger och andra material.  Dagen Ekosmart Matvarubutiker har mängder med wellpappsavfall. Denna teknik halverar behovet av transporter för återvinning av wellpapp.

Traditionell komprimering av wellkartonger för återvinning sker med hydraulisk komprimator. Med 30 tons tryck pressar den ihop wellkartongerna i en 20 kbm container. Så har det fungerat de senaste 50 åren. Vikten i containern ligger på c:a 2.5 ton.

Komprimatorn transporteras med tung lastbil och töms på omlastningsstation för vidare transport till pappersbruken. Antalet transporter på en medelstor matvarubutik kan vara 24 – 48 per år. Det är alltså stora kostnader för transport och hög miljöbelastning.

Denna komprimator har en helt annan teknik. 2 st direktdrivna stora skruvar pressar in wellkartongerna i en 20 kbm container. Det är ingen skillnad i hantering för användare, i ovanstående fall, matvarubutiken. Transporten till omlastningsstationen sker på samma sätt. Teknikens Värld

Den stora och betydande skillnaden är att antalet transporter kan halveras och därmed också kostnader och miljöbelastning. Anledningen till detta är att dubbelskruv komprimatorn har en avsevärt högre komprimeringseffekt beroende på att wellkartongerna sönderdelas och ”utmattas”. Detta ger en vikt i container på ungefär det dubbla jämfört med traditionell komprimator.