Marknad och lönsamhet behövs för alla miljöinnovationer. Inte minst för vår länk FramtidensEtanolFabrik, SEKAB. Dess överlevnad är ju också viktig för länken FleraSockersEtanol, Taurus. Här följer hoppingivande pressmeddelande från SEKAB. Ska detta vara en indikation om vilken trolldryck som lyfter företaget?

Frankrike blir första EU-land som inför E10 som ett separat drivmedel för personbilar – en inblandning av 10 procent etanol i bensinen. Samtidigt fortsätter utbyggnaden av tankställen för E85. Både E10 och E85 krävs enligt regeringen för att Frankrike skall klara EU-kravet på att 6,25 procent av energin för drivmedel i transportsektorn skall vara förnybara redan om sex år och nå 10 procent 2020. Klicka här för vidare information!

”Det är en kraftfull signal till alla EU-länder att öka användningen av etanol”, säger Anders Fredriksson, vice VD i Sekab BioFuels & Chemicals. ”Etanol är det enda icke-fossila drivmedel som inom den här tidsramen finns tillgängligt i stora volymer och kan distribueras”.

Sekab bedömer att det franska beslutet ger företaget goda möjligheter att sälja sin verifierat hållbara etanol i stora volymer. Det är det enda kvalitetssäkrade förnybara alternativet som finns tillgänglig på marknaden. Fler länder väntas snabbt följa Frankrikes exempel och användningen av förnybara drivmedel kan därmed öka snabbt i Europa.

I Frankrike avses pumparna för 98-oktaning bensin initialt att användas till E10. Ändringen inleds redan den 1 april. Vi slutet av året beräknas 75 procent av de franska tankställena sälja E10. 60 procent av den franska bilparken – bilar sålda år 2000 och senare – kan med biltillverkarnas officiella rekommendation köras på E10.