🙂 Vilken känsla att få skriva om företaget bakom den bästa miljönyheten i januari! 😀 Ja, det handlar om vår länk BiologiskBåtbottenfärg i kategorin Gift:Ersätt/Minska i höger kolumn. Det bara sprutar positiva  nyheter om EKOMARINE. På Valentindagen vann de två utmärkelser. Inte bara vår omröstning om bästa svenska miljönyhet i januari. Utan också utmärkelsen Årets Båtprodukt på båtmässan i Helsingfors mässcentrum. Vinnaren utsågs efter omröstning bland mässbesökarna.Vi Båtägare Det är förstås den biologiska och giftfria båtbottenfärgen Neptune Formula som gläder så många. Men först en liten video från utdelningen av Brands of Conscience som våra besökare utsåg till januari månads bästa svenska miljönyhet. Min källa för inlägget är i princip Ekomarines hemsida och pressrum. Materialet var relativt välskrivet så jag har citerat långa stycken. [youtube XnDA0k57o3w]

Ekomarine AB har två dotterbolag. Ekkomarine Paint AB säljer och den prisade båtbottenfärgen Neptune Formula. Ekomarine Ballast AB utvecklar system för rengöring av ballasttankar. Ekomarines grundare och VD Claes Tarras Eriksson berättar hur han kom på idén. Principskissen nedan visar hur det fungerar.

Allt började på bryggan i min favoritvik i åländska skärgården. Det var en varm sommardag och min båt låg som vanligt förtöjd bland tången i det grunda vattnet, färdig att ta oss ut på en fisketur. Fiskejournalen Jag hade inte bottenmålat båten alls men ändå såg jag att ingenting växte på botten. Inga havstulpaner och inga alger.

Det här var 2001, samma år som Kemikalieinspektionen förbjudit giftiga kopparfärger på svenska Ostkusten. Eftersom jag själv älskar att vara ute på sjön var jag orolig över att förbudet skulle leda till beväxning. Som alla seglare vet så förstör havstulpaner på båtbottnen det roliga med att segla. Särskilt i lättvind blir båten väldigt långsam och får svårt att hålla högt mot vinden. Och för motorbåtar leder havstulpanerna till kraftigt ökad bränsleförbrukning, vilket naturligtvis också är dåligt för miljön.

Men här låg alltså en vanlig liten motorbåt stilla i en vik hela sommaren utan giftfärg och utan att det växte något på den. Så hade det alltid fungerat i just den här viken, berättade lokalbefolkningen. Hur kom det sig?

Jag började ivrigt leta efter svaret på gåtan tillsammans med min kollega Mikael Haeffner, som nu är forsknings- och utvecklingsansvarig på vårt gemensamma företag, Ekomarine. Vi analyserade mängder av vattenprover och utförde åtskilliga tester i såväl laboratorier såsom Tjärnö Marinbiologiska Laboratorium och på båtar runt Sveriges kuster och i Danmark, men också i Florida, där salthalten och värmen gör beväxning av havstulpaner till ett ännu större problem. Bilden visar segelbåtsskrov där bälgen på motorns drev är omålad och har fått en beväxning av havstullpaner. Resten av skrovet är målat med Neptune Formula.

Snart förstod vi hemligheten. Bakterier, som finns naturligt i vattnet, kan göra båtens botten till en ogästvänlig plats för havstulpaner att växa på. Den upptäckten stämmer också för dagens Neptune Formula, som faktiskt bygger på samma biologiska processer som jag upptäckte den där varma sommardagen för snart sju år sedan” Fiskefeber

Tekniken bakom Ekomarines färg Neptune Formula är unik. Jfr. första bilden. Tekniken bygger på att mikroorganismer vid nedbrytning av beståndsdelar i färgen förbrukar syre. Därigenom skapas ett syrefattigt skikt allra närmast skrovet. Här trivs inte djuren. De letar i stället upp någon annan plats att sätta sig. Det här syrefattiga skiktet är bara någon millimeter tjockt och färgen har ingen miljöpåverkan i övrigt. Det här gör att Neptune Formula helt enkelt inte är något kemiskt bekämpningsmedel, enligt EU:s biociddirektiv. De bakterier som gör jobbet finns ju naturligt i vattnet. Den första versionen av Neptune Formula lanserades 2008, inför båtsäsongen 2009 kommer nu en vidareutvecklad version i två kulörer, samt en för färgen optimerad primer. Praktiskt Båtägande Nedan är en bild på Neptune Formula i miljökretsloppet.

 

 

 Fyra fakta om Neptune Formula:

  1. Neptune Formula innehåller inga gifter. Lösningsmedlet i Neptune Formula är lågaromatiskt. Därför luktar det mindre än andra bottenfärger. Ingredienserna kommer framförallt från svenskt skogs- och jordbruk. Torkad färg som slipas eller skrapas av är komposterbar och ofarlig för miljön.Båtnytt
  2. När båten ligger stilla förtöjd skapas det syrefattiga skiktet på cirka en millimeter närmast skrovet. När båten är i rörelse sätter sig inga djur på skrovet ändå.
  3. Färgen är framförallt till för Östersjön och insjöar. Neptune Formula är lämplig för båtar som går högst i 35 knop.•
  4. Neptune Formula är hårdare än de så kallade kritande eller eroderande färgerna. 2009 års Neptune Formula är hårdare än 2008 års version. För bästa vidhäftning och hållbarhet rekommenderas Neptune Formulas primer som förbehandling av skrovet. Inför 2010 planeras en färg för Västkusten. Dessutom pågår utveckling för handelsflottan. 

Besökarna på Båtmässan, som ordnas i Helsingfors Mässcentrum, var för första gången med i valet av Årets Båtprodukt. De populäraste produkterna i publikomröstningen var en giftfri bottenfärg samt en räddningsdräkt för barn och ett man-över-bord -alarmsystem som har utvecklats för att främja båtfolkets säkerhet. T

io finalister hade valts av en oavhängig jury med god kännedom om branschen. Produkterna visades på Vene 09 Båt -utställningen under åtta dagars tid den 6-13 februari. Vinnaren valdes på basis av omröstningen bland mässbesökarna.Bottenfärgen Neptune Formula, som har valts till Årets Båtprodukt 2009, innehåller inte tungmetaller eller gifter. Produkten skyddar förutom båten också miljön, och lämpar sig för att användas i Östersjöområdet och på insjöar på båtar vilkas fart understiger 35 knop. Av de totalt 1 156 svarsgivarna i tävlingen gav ca en femtedel sin röst åt Neptune Formula.
Ekomarine Ballast AB är ett helägt dotterbolag till Ekomarine AB.  Företaget utvecklar ett system för effektiv och trygg ballastrening. Främmande organismer som förflyttas med ballastvatten bedöms vara ett av de största miljöhoten mot våra hav. Från och med 2011 kommer över 500 fartyg om året att omfattas av IMO:s direktiv om ballastrening.Svensk Sjöfarts Tidning Bilden visar en skiss på hur systemet för ballastrening är tänkt att fungera.