Billerud stärker sitt kunnande inom förnyelsebara förpackningar genom att förvärva Tenova Bioplastics AB. Det är ett utvecklingsföretag för bioplaster i Norrköping som bland annat tillverkar komposterbara bärkassar av bioplast. Deras största kund är ICA AB. Tenova omsätter idag 35 miljoner kronor och är marknadsledande inom sitt område i Sverige.

– Med Billerud som stark och långsiktig ägare får vi den stabilitet och den globala försäljningsorganisation som Tenova behöver för att kunna växa. Bolagets kunskap och kompetens inom papper och förpackningar gör att vi tillsammans kan utveckla morgondagens förpackningsmaterial, säger Tenovas VD och grundare Magnus Jaeger. Vi lyckönskar båda företagen, men särskilt TENOVA till denna nya grund för att marknadsföra sin miljöteknik.

Bioplast tillverkas idag huvudsakligen av polymjölksyra eller stärkelse med inblandning av komposterbar polyester. Materialet är biologiskt nedbrytbart och komposterbart. Om det istället eldas upp avger det mindre koldioxid över livscykeln än vad oljebaserad plast gör. Tenovas produkter innefattar bärkassar, avfalls- och kompostpåsar, och kan även användas som barriär i exempelvis livsmedelsförpackningar och hygienprodukter. En barriär av bioplast kan i många tillämpningar ersätta dagens plast- eller aluminiumspärrar, med lägre miljöbelastning som följd.

– Förvärvet passar väl in i vår långsiktiga strategi. Billerud är ledande inom hållbara förpackningslösningar av förnyelsebar råvara. Vi letar ständigt efter nya produkter och tillämpningar som kan utveckla vår affär. Bioplaster kommer att vara bra komplement till papper för förnyelsebara förpackningar. I en förlängning kommer kombinationen papper med barriärer av bioplaster att vara ett mycket attraktivt alternativ för många olika typer av förpackningar. Tenova är ledande inom det mycket expansiva bioplastområdet vilket ger oss en plattform inför framtiden. Vi förstärker därmed vårt produktutbud mot den mindre konjunkturkänsliga konsumentsektorn, säger VD Per Lindberg.

Köpeskillingen består av en fast del och en möjlighet till tilläggsköpeskilling beroende på resultatutvecklingen 2009 till 2011. Tenova AB konsolideras i Billerudkoncernen per 1 februari 2009 och förväntas ge en mindre positiv effekt på vinst per aktie för 2009.

Tenovas hemsida: http://www.tenova.com/