Miljöteknik värd en större marknad är det gott om. Jag vet inte om man fortfarande ska se Pol-Dynamics luftsprayer som miljöinnovationer. Men om de får större marknad verkar det bra för miljön. För tekniska sprayer och kemiska produkter har man länge använt både miljö- och hälsofarliga produkter. Mycket har hänt de senaste 20 men de flesta produkter består fortfarande av farliga ämnen. Klicka här för mer om luftsprayerna!

Pol-Dynamic har valt bort mineralolja och andra typer av petroleumbaserade råvaror i sina produkter. I traditionella sprayprodukter (t.ex. rostlösare) ingår normalt mineralolja som bas, petroleumbaserade lösningsmedel och propan/butan (gasol) som drivgas. Men Pol-Dynamics produkter de använder förnyelsebara råvaror från växtriket som är lätt biologiskt nedbrytbara i naturen. Komprimerad luft används som drivgas. Den påverkar inte ozonlagret eller bidrar till växthuseffekten.

Fler fördelar än miljön: Det blir bätttre arbetsmiljö. Sprayen innehåller inte mineralolja eller petroleumbaserade lösningsmedel. Risken för allergi, brand eller explosion minimeras genom användandet av luft som drivgas. Sprayen är också drygare. Luft som drivgas medför att sprayburken innehåller 2-5 gånger mer aktiv produkt. I en traditionell sprayburk inkluderas även flytande drivgas (propan/butan) i nettoinnehållet.

Pol-Dynamic tillverkar produkter inom följande områden: smörjning, svetsning, rostlösning, läcksökning, rengöring och skärning/bearbetning. Inom produktområdena ingår olika produkter, t.ex. svetsspray som används för att förhindra svetsstänk från att fastna på arbetsstycke och i gasdysan, eller läcksökningsspray som används för att läcksöka på trycksatta system enligt bubbelmetoden. Pol-Dynamics produkter utvecklas främst för proffsanvändare men fungerar självklart lika bra för konsument.

Sedan 1979 har Pol-Dynamic utvecklat och tillverkat sprayprodukter med fokus på miljö och arbetsmiljö. Sortimentet har på senare tid utökats med fler produkter för bl.a. smörjning, rostlösning, rengöring m.m. Med hjälp av ny teknik var Pol-Dynamic tidigt ute med att ersätta farliga drivgaser i sprayburkarna med ren luft.

Länk till Pol-Dynamics hemsida: http://www.poldynamic.se/