Kapital från sjätte AP-fonden för att expandera verksamheten. Det är bra för en miljöinnovation det. Jättegrattis till vår länk Minifriktionsyta. Du hittar den i höger kolumn i kategorin FörnyarMtrl/Energi. ANS Applied Nano Surfaces, (Klicka här för vidare informationhar alltså lyckats attrahera nytt riskkapital trots bistra tider på kapitalmarknaden. Finansieringen kommer i form av en riktad nyemission mot Sjätte AP-fonden, samt ett villkorslån från Energimyndigheten.

ANS kommer nu att överföra sin uppmärksammade metod, som bl a fått pris i tävlingen Miljöinnovation 2008, på en rad industriapplikationer. – Ett stort antal företag har visat starkt intresse för vår beläggningsmetod och vi går nu vidare med ett flertal samarbeten, säger VD Mattias Karls. Exempelvis tecknade ANS nyligen ett samarbetsavtal med Volvo Powertrain och Scania, där målsättningen är att belägga cylinderfoder och kolvtappar. – Vi ser denna typ av samarbeten som oerhört viktiga för att fortsätta att ligga i framkant inom motorutvecklingen, säger Ann Segerborg-Fick på Scania.Beläggningen minskar friktionen mellan ytor som rör sig mot varandra och kan därför leda till stora energibesparingar. I en lastbil går ca 15 % av bränslet åt till att övervinna friktionen i motorn, varför ANS teknik har stor potential i att reducera bränsleförbrukningen hos lastbilar, bussar och bilar. – Vårt samarbete med ANS ligger helt i linje med våra mål att reducera bränsleförbrukningen i våra motorer, säger Robert Ohlsson på Volvo Powertrain.Varje år tillverkas ca 3 miljoner tunga lastbilar och bussar i världen, samt ca 70 miljoner bilar. Marknadspotentialen är därför mycket stor för ANS teknik som både ger minskade kostnader och därtill en klar miljöeffekt i form av sänkta koldioxidutsläpp.Minskad friktion leder också till mindre slitage och kan därför öka livslängden hos produkten. Mattias Karls ser därför en stor bredd för framtida applikationsområden. – Vi ser enorma möjligheter att förbättra allt från maskiner i processindustrin, till kompressorer, lager och motorer.Att ANS fått så stort gehör för sin teknik beror inte minst på metodens enkelhet. Lågfriktionsskiktet kan ”gnuggas” fast på ytan samtidigt som komponenten tillverkas. Processen är därför lätt att integrera i produktionen och kan utnyttja redan befintlig maskinpark. Kostnaden för beläggningen blir därför mycket lägre än för konkurrerande tekniker.