Kontor i USA och planer  på ny fabrik i Sverige. Det är nyheter i denna vecka för vår länk GröntBränslefrånMassabruk. Visst blir man glad. Länken hittar Du i kateogrin EffktivareMtrl/Energi i höger kolumn. Bilden är från Chemrecs hemsida och visar nuvarande utvecklingsanläggning i Piteå. Klicka här för vidare information.

 Chemrec öppnar kontor i USA för att vidareutveckla sin affärsverksamhet i Amerika. För två veckor sedan startade företaget ett amerikanskt dotterbolag, Chemrec USA Inc. Där kommer att finnas resurser för försäljning, administration och projektledning. Kontoret kommer att finnas i Deerfield, Illinois, utanför Chicago. ”Detta är ett strategiskt läge för Chemrec i USA”, säger vd Rick LeBlanc. ”Härifrån har vi snabb och direkt tillgång till våra kunder i USA och Kanada.”

Parallellt med att spaden snart sätts i jorden för en DME (DiMetlylEter) -pilot i Piteå har nu Chemrec sökt pengar för en 25 gånger större anläggning. Det skriver Norrbottenskuriren. Inom kort världens första pilotanläggning för tillverkning av bio-DME ur svartlut att börja byggas vid Smurfit Kappas fabrik i Piteå. Samtidigt arbetar Chemrec, som äger tekniken, med två uppgraderade ”utvecklingsanläggningar”, en i Michigan och en i Piteå.

 Arbetsnamnet är BMF500, där BMF står för black liquor gasification for motor fuels och 500 innebär att 500 ton torrsubstans svartlut kommer att återvinnas per dag (25 procent av pappersfabrikens svartlut)Kostnadsmässigt handlar utvecklingsanläggningen om 1,3 miljarder kronor, varav 700 miljoner kronor sökts i stöd från Statens energimyndighet.

De ska nu gå igenom 36 intresseanmälningar på sammanlagt 7 miljarder kronor. De som väljs ut får dela på 875 miljoner kronor som regeringen avsatt under en treårsperiod för ”demonstration och kommersialisering av ny energiteknik”. – Vi räknar med att regeringen lägger till mer pengar om det behövs för att förverkliga anläggningen i Piteå, säger Jonas Rudberg, operativ chef för Chemrec.

 – Det är en möjlighet, men det är för tidigt att svara på än, säger Energimyndighetens utvecklingsdirektör Lars Guldbrand.