Energimyndigheten stöder vindkraft i Jämtland. Det gäller den pågående etableringen av Storrun vindkraftspark på lågfjällstopparna Storrun och Frösörun. Stödet är sammanlagt 26,25 msek till forskning och till merkostnader för etablering i fjällmiljö. Klicka här för mer information ur Pressmeddelandet. Forskningsprojektet omfattar test och utvärdering av teknik som kan optimera styrningen av vindkraftverk i kallt klimat och minimera eller förhindra isuppbyggnad på vingar samt att utvärdera olika teoretiska modeller för beräkning av energiproduktion. Syftet med forskningsprojektet är att i framtiden kunna utforma effektivare vindparker i komplex terräng och kallt klimat.

Storrun Vindkraft AB kommer att få ökade kostnader på 8,85 msek för genomförandet av FoU-aktiviteterna vilka i praktiken täcks av stödet. Övrigt stöd, 17,4 msek, kommer således att minska investeringskostnaderna för uppförandet av anläggningen.  

Storrun Vindkraft AB ägs och finansieras till 80 procent av den danska energikoncernen DONG Energy och till 20 procent av Borevind, investmentbolag med fokus på förnybar energi. Stödet innebär ett minskat finansieringsbehov om 13,9 msek för DONG Energy och 3,5 msek för Borevind, då bolagens finansieringsbudgets tidigare inte har tagit hänsyn till Energimyndighetens eventuella stöd. Detta medför ett ökat förväntat resultat i Storrun Vindkraft AB.