Vår länk KvicksilverfriSpaLyse byter lista för notering av aktien. Du hittar länken i höger kolumn i kategorin Gift:Ersätt/minska. Lightlab Sweden AB (publ) har beslutat att säga upp noteringsavtalet med Nordic Growth Market, NGM AB och byter handelsplats för bolagets aktie och teckningsoptioner från Nordic MTF till NASDAQ OMX First North från och med onsdagen den 25 februari 2009. Klicka här för vidare information:

LightLab Sweden AB  utvecklar och kommersialiserar en unik metod att framställa miljövänligt, energisnålt ljus utan kvicksilver, bly och andra miljöfarliga ämnen. Tekniken bakom LightLabs lampa är tillämpbar i flera andra applikationer, som var och en representerar en betydande potential på sina respektive marknader. Det lägger grunden för en bredare forsknings- och utvecklingsportfölj, som kontinuerligt utvärderas. LightLab Sweden AB (publ) har fler än 4 500 aktieägare i mer än tio länder.

Kortnamn för LightLabs B-aktie är LLSW B och för teckningsoptionerna LLSW TO1 respektive LLSW TO2. LightLabs aktie har från år 2000 fram till år 2006 varit noterad på NGM Equity och därefter listad på Nordic MTF. LightLab Sweden AB har slutit avtal med G & W Kapitalförvaltning AB som kommer att vara bolagets Certified Adviser.

Vår länk till tidigare inlägg om Lightlab. http://evolveu.bloggsida.se/miljoinnovationer/lightlab-innovation-for-kvicksilverfri-lagenergilampa-lyser-borsen