(Y) Närmar sig genombrottet för vår länk KvicksilverfriSparlyse? Ett produtkutvecklingsavtal med ett internationellt storföretag i samma bransch. 😀 Varför glädje, men frågetecken. Glädje för att tekniken då verkar ha mycket bättre chanser att utvecklas. Frågetecken för risken att den lille Lightlab utnyttjas av den store. Men visst ska det gå bra. Grattis till Lightlab (^) Klicka här för Lightlabs Pressmeddelande och vår länk till tidigare analytiska försök att diskutera aktien. Missa förresten inte den härliga bilden i det inlägget!

”Som en följd av det intentionsavtal som i december 2008 träffades mellan LightLab Sweden AB och Teco Electric & Machinery Co., Ltd har nu ett produktutvecklingsavtal ingåtts med dotterbolaget Teco Nanotech Co.,Ltd om den vidare utvecklingen och produktionen av LightLabs kvicksilverfria energisparlampa för allmänbelysning. Syftet är att anpassa lampan för produktion i större skala.

Samarbetet omfattar även LightLabs teknik för användning inom avancerad röntgen. Parterna kommer utifrån intentionsavtalet att fortsätta förhandla om ett utvidgat samarbete.

Genom avtalet ställer TECO på egen bekostnad resurser till LightLabs förfogande. Dessa resurser innefattar utvecklingspersonal, fabriker, tillverkningsutrustning samt komponent- och materialförsörjning. LightLab får också ta del av TECO Nanotechs erfarenheter och know-how inom utveckling och produktion. LightLab skall inom ramen för samarbetet svara för leverans av katoder till TECO. Avsikten är att de första testerna av LightLabs lampa i offentlig miljö skall kunna genomföras under slutet av 2009.Börsveckan

TECO, med säte i Taipei, grundades 1956 och är ett av Taiwans största industrikonglomerat med utveckling och produktion inom elektrisk utrustning. TECO har cirka 10 000 anställda och 30 dotterbolag i Asien, Amerika och Europa. Avtalet med LightLab har ingåtts av dotterbolaget TECO Nanotech Co. Ltd, ett ledande taiwanesiskt nanoteknologibolag. TECO bedriver verksamhet inom flera av LightLabs teknikområden, bland annat optronik, halvledare och bildskärmar.Harvard Business Review

LightLabs VD Bo Madsen säger i en kommentar: ”Det är mycket glädjande att samarbetet med TECO nu fullföljs. LightLab behöver en stark industriell partner för att utveckla lampan inför produktion. TECO uppfyller alla krav vi ställer på en sådan partner.””

Länk till tidigare anlytiskt lagt inlägg: http://evolveu.bloggsida.se/miljoinnovationer/lightlab-innovation-for-kvicksilverfri-lagenergilampa-lyser-borsen