Över 4 miljoner hajar, segelfiskar, havssköldpaddor, marina däggdjur och sjöfåglar fångas varje år som oönskad bifångst på långrev enbart i Stilla Havet. För att försöka lösa de svåra problemen med bifångster lanserar nu WWF för fjärde året i rad tävlingen Smart Gear där det gäller att ta fram smarta fiskeredskap som minskar bifångsterna. En prissumma på 57 500 dollar väntar för de bästa tävlingsbidragen. Fiskejournalen

Bilden är från WWF:s hemsida som skriver: Användandet av cirkelkrokar (bilden) istället för de vanligt förekommande J-formade krokarna kan avsevärt minska bifångsten av t ex sköldpaddor vid långrevsfiske. Vi har tidigare uppmärksammat bifångstproblemen. Mats Ulmestrand tilldelades ju vid Allhelgona ”The Swedish Seafood Award i kategorin Hållbart fiske” för arbete inom detta område. Finns någon annan miljöinnovatör som firats på Allhelgona? Klicka här för mer om tävlingen och länk till Mats utmärkelse. 

– Bifångster är ett av de största och mest tydliga hoten mot livet i haven. Tävlingen Smart Gear har visat sig effektiv när det gäller att få kreativa tänkare att utveckla nya redskap som yrkesfiskare kan använda för att fiska mer uthålligt, säger Inger Näslund, fiskeexpert på Världsnaturfonden WWF.Fiske för Alla

Förra årets vinnare var ett lag med amerikanska uppfinnare från Rhode Island som utvecklade ett redskap för kolja samtidigt som man minskade risken att fånga andra arter, exempelvis torsk. Redskapet är anpassat till koljans reaktion att simma upp mot ytan när den möter ett nät, medan andra arter tenderar att simma mot botten där de kan släppas ut genom öppningar i redskapet. Det används nu av yrkesfiskare utanför USAs östkust och testas även för att användas inom EU.

Tävlingen är öppen för alla, inklusive yrkesfiskare, redskapstillverkare, lärare, studenter, ingenjörer, forskare och hemmauppfinnare. Vinnarna kommer att utses av en mångfacetterad jury bestående av fiskare, forskare, ingenjörer och fiskevårdare från hela världen.

Utöver det stora priset på 30 000 dollar kommer också två andrapriser på vardera 10 000 dollar att delas ut samt ett specialpris på 7 500 dollar till lösningar på de svåra bifångstproblemen i Östafrikas kustregion. Fiskefeber

Det här är andra året som WWF erbjuder ett särskilt regionalt pris för att uppmuntra uppfinningar som tas fram inom kritiska områden. Ansökningarna kommer att bedömas efter nytänkande, praktisk användbarhet, kostnadseffektivitet, förmågan att minska bifångster av olika arter samt efter det bidrag som redskapet ger till naturvården.

Länk till WWF:http://www.wwf.se/press/pressrum/pressmeddelanden/1232070-internationell-tavling-for-smartaste-fiskeredskapen

Länk till tidigare inlägg: http://evolveu.bloggsida.se/miljoinnovationer/miljoinnovator-for-fisk-till-allhelgona