Borevinds dotterbolag Gällivare Photovoltaic köper Switchpower där Borevind är storägare. Frågetecknet ovan är för att jag inte vet hur mycket som ägas av andra än Borevind närstående. Klicka här för det mesta ur Borevinds Pressmeddelande.

2Borevinds investeringsstrategi är att investera i hela värdekedjan inom området förnybar energi. Som ett led i denna strategi genom att stärka företagsgruppen har Borevinds dotterbolag Gällivare PhotoVoltaic AB – GPV förvärvat Borevinds intresseföretag SwedishEnergySystemTransition AB – Switchpower. Säljare är bolagets grundare, delar av personalen samt Borevind som äger 21,37 procent.
Solcellpaneltillverkaren GPV tar ett steg vidare i sin strategi att växa med egen försäljning. Switchpower erbjuder med fyra medarbetare allt från systemdesign till upphandling och installation av solcellgenererad energi. Företaget grundades 2004, omsatte 27 MSEK 2008 och har över tio års erfarenhet av solenergi från Mellanöstern, Grekland och Skandinavien.

GPV tar över kontrollen per andra mars i år. Köpeskillingen som erläggs kontant vid två tillfällen, ett i år och ett efter årsskiftet, har en marginell påverkan innevarande år för GPV och Borevindkoncernen.