Avsaltning och återanvändning av vatten är ett viktigt kommande område för miljöteknik. Det svenska forskningsföretaget Scarab Development AB jobbar med  det. De har bjudits in av Abu Dhabi Future Energy Company att utforma ett pilotprojekt. Scarab har också bjudits in av Veolia Water att utveckla nya vattenreningstekniker tillsammans med King Abdullah University och andra experter.

Teknikens förmåga att göra Ultrarent vatten har bekräftats i ett testprogram på Sandia National Laboratories i Albuquerque, New Mexico, USA. Bilden är på testanläggning. Klicka här för mer ur det långa Pressmeddelandet som pushar för att teckna aktier i Xzero AB. Vi publicerar inte det här för att vi skulle ha någon uppfattning om det kloka med placering i denna aktie.

Scarabs licensföretag Xzero AB har redan levererat en testutrustning till Jeddah i Saudi-Arabien. Den ska användas för att utveckla tekniken för att ta hand om avlopp (koncentrerat saltvatten) från avsaltningsanläggningar och avlopp från annan industriell verksamhet. Slutmålet är att få fram helt slutna system som inte släpper ut flytande avfall överhuvudtaget. Xzero genomför för närvarande en nyemission i Sverige för att fullfölja sina tester i Saudi-Arabien. Emissionen garanteras till två tredjedelar av existerande aktieägare.

Xzero AB (publ.) har exklusiv licens från Scarab Development AB att utveckla system för Ultrarent vatten för halvledarindustrin – alltså den industri som tillverkar minnen och processorer till all elektronik. I den tillverkningsprocessen krävs den absolut högsta renhet och man använder mycket stora mängder vatten eftersom halvledarna måste sköljas helt rena mer än hundra gånger under tillverkningsprocessen.

Grunden i Xzeros utrustning är en MD-modul som har utvecklats för Xzeros räkning av ABB Corporate Research i samarbete med Intel och IBM. Den första kommersiella testen av modulens förmåga att uppgradera även industrins avfallsvatten till Ultrarent vatten kommer att ske under våren 2009. Xzero har levererat en testanläggning till ett avsaltningsverk i Saudi-Arabien (WESCO) där Xzero kommer att använda avsaltningsverkets avlopp som råvatten, vilket innebär att Xzero kommer att utmanas av en saltkoncentration som är mer än det dubbla för havsvatten.

Andra koncentrat som redan provats är lakvatten från avfallstippar och rökgaskondensat från kraftverk.

En normalstor halvledarfabrik använder cirka 1000 kubikmeter vatten per dag. Vattnet används för att skölja bort överblivet material och etsmedel i lager efter lager i en halvledare allteftersom den byggs upp.

Ingen annan industri har lika höga krav på vattnets renhet. Varje jon, virus eller partikel som blir kvar kan orsaka en kortslutning eftersom avståndet mellan de ledande ”trådarna” i de halvledarna som nu är standard är mindre än en hundratusendels millimeter.

Idag används mycket sofistikerade vattensystem som består av ett tjugotal reningssteg och ett tiotal olika tekniker. Xzero kan göra lika rent vatten med fyra steg och fyra olika tekniker vilket gör processen säkrare och effektivare. Xzeros teknik kan också möta upp mot eventuella framtida krav på ännu högre renhet.

De nuvarande systemen är känsliga för variationer i råvattnet och kan därför inte använda förbrukat sköljvatten som råvatten. Xzeros system kan enkelt återanvända förbrukat sköljvatten. Detta är av stor betydelse eftersom stora värden står på spel om reningen fallerar.

Vid tillverkningen av minnen och processorer för elektronikindustrin mäts toleranserna i nanometer. En nanometer är en tusendels millimeter. Avståndet mellan ledarna i en avancerad processor är ungefär tusen gånger mindre än tjockleken på ett hårstrå. Det är i dessa ”mellanrum” det måste vara helt rent för att det inte ska uppstå kortslutning.

För att inte få störningar och föroreningar i processerna måste man ha avancerade renrum och absolut rent processvatten.

Under tillverkningen måste halvledaren sköljas minst 100 gånger. Ett färdig ”datachips” kan vara millimeterstor och under dess tillverkning förbrukas mer vatten än som ryms i ett badkar.

Med nuvarande teknik renas sköljvattnet i 15-20 olika steg innan det blir tillräckligt rent för att kunna användas. Förbrukningen av ultrarent vatten i en sådan fabrik ligger på mellan 2 och 5 miljoner liter per dygn.

Marknaden för system för ultrarent vatten är mer än 5 miljarder US dollar per år. Ordervärdet för en normalstor anläggning är mer än 100 miljoner SEK.

I Xzeros system avlägsnas först flyktiga föroreningar från vattnet genom avgasning. Därefter förångas vattnet genom ett vattentätt membran. De icke-flyktiga föroreningarna blir kvar i ett koncentrat. För att få ett helt slutet system måste systemet kompletteras med en indunstare som delar upp koncentratet i vatten och fasta partiklar. För att skydda membranen används ett enkelt förfilter. Systemet är enklare och effektivare än andra system med många fördelar.

Inga kemikalier tillsätts
Inget tryck
Enkel användning
Färre steg än gängse teknik
Ekonomisk
Driftsäker
Även ämnen som är särskilt svåra för existerande teknik t.ex kisel, bor, arsenik separeras enkelt från matarvattnet.
Xzeros marknadsstrategi är att leverera moduler, system och know-how till samtliga företag som bygger vattenreningsutrustning åt halvledarindustrin. Dessa företag kallas systemintegratörer eftersom de inte bara levererar vattenreningsutrustningen som sådan utan all kringutrustning och vanligtvis även byggnationer. De ombesörjer dessutom garantier, service och underhåll. Ofta står de till och med för finansiering och drift av anläggningarna. Kunden köper då helt enkelt vattnet som en service.

Det finns för närvarande inga andra leverantörer av någon teknik som liknar Xzeros på marknaden. Konventionell teknik för samma ändamål saluförs av ett tiotal leverantörer. Vi räknar med att det kommer att ta minst fyra år efter det att vi har levererat det första kommersiella systemet innan någon har en möjlighet att kopiera tekniken. För att förebygga patentintrång och stärka marknadsnärvaron avser Xzero att etablera nära samarbete med åtminstone tre, fyra av de nu ledande installatörerna.

Xzero samarbetar sedan ett antal år även med Institutionen för Energiteknik på KTH där en testläggning används i olika forsknings- och utvecklingsprojekt.

Den teknik som ligger i grunden för Xzeros system kallas för membrandestillation. Scarab Development som Xzero har licens från är pionjär och ledande i utvecklingen av membrandestillation. Två andra liknade utvecklingslinjer har startats under senare år.

Det tyska industriforskningsinstitutet Fraunhofer har utvecklat ett system som drivs av solenergi och kan användas för framställning av dricksvatten där det inte finns infrastruktur och det holländska institutet TNO har utvecklat ett system för avsaltning av havsvatten. Bägge dessa system är nu pilotstadiet.

Scarabs utvecklingsarbete har främst varit inriktat på att framställa Ultrarent vatten för industri och för hushållsbruk. Att industrivatten ska återanvändas börjar bli allt mer självklart. Att hushållsvatten kan återanvändas är inte lika självklart. Även om det vatten som framställs av Scarabs system är tusenfalt renare än det vatten vi får ur kranen skulle det kännas obehagligt att dricka det om man vet att ursprunget är ens eget avloppsvatten. Men allteftersom allt fler ämnen hamnar i vattnet som inte går att få bort i våra reningsverk kanske attityderna förändras.

Länk till hemsidan öfr Xzero AB: http://www.xzero.se/default.asp