Det började med ett lock. Ja, egentligen var det en problemformulering från kunden Banverket. Man hade problem med locken som ligger ovanpå kanalisationen av kabel. Vår länk KompositKanalFörKabel, Swedish Cable Channel Systems (SCCS) tog då fram ett lock i plastkomposit med samma konstruktion. Du hittar länken i höger kolumn i kategorin FörnyarMaterial. För kunden innebär det mycket lättare hantering och bearbetning. Sedan blev det hela kanalisationen. Jfr. bild från SCCS hemsida. Klicka här för vidare information.

SCCS ersätter med sin kanalisation av plastkomposit ett annat material nämligen betong. Utmed våra järnvägslinjer finns 3 olika breda kabelkanaler i betong som
Banverket använder sig utav. SCCS kan  erbjuda exakt samma kanalisation fast i miljövänlig plastkomposit.

Det blir fördelar för alla inblandade. Minskade fraktkostnader/ mindre utsläpp – lättare hantering
vid installation. Kanalisationen kan installeras för hand utan maskinell hjälp. Det blir mindre utsläpp för bearbetning med vanliga snickarverktyg. Alternatiet kräver maskiner som man behöver för att kapa i betong.

Dessutom står betongindustrin för hela 5% av världs utsläppen vid tillverkningen. Här är tillverkningsutsläppen minimala med återvunnen plast som strängsprutas fram.

SCCS produkter har fått uppmärksamhet för uppläggningen fört en miljövänlig produkt, tålighet för väder och vind och flera andra fördelar. Därför har man utsetts till:a pris vinnare på
plastinnovationer. Juryns motivering :

Genom att använda befintlig och beprövad materialteknik på ett nytt och innovativt sätt har SCCS AB tillsammans med dess tillverkare OFK Plast inte bara skapat ett helt nytt användningsområde för träfiberkompositer, utan har också kraftigt höjt förädlingsvärdet på ett material med lågprisstämpel.

Kabellocket av träfiberkomposit innebär uppenbara fördelar vid installation, montering och service, jämfört med de kabellock av betong som har ersatts. Juryn konstaterar också att kabellocket, som är helt tillverkat av återvunnen plast och återvunnet trä, har en tydlig miljöprofil. Den låga
vikten och, enligt tillverkaren, långa livslängden är också klart miljöförbättrande.