Låt oss glädjas åt allt positivt som händer. Nu har Industrins Hållbarhetspris inrättats. Det ska lyfta fram industrins arbete med hållbara lösningar och slå på trumman för de bästa insatserna. Under festliga former ska man dela ut den nya utmärkelsen Industrins Hållbarhetspris 2009 i 12 kategorier. I prinicp är alla tillämpliga för miljöinnovationer. Visst är de värdiga efterföljare i Rachel Carsons fotspår. (bild Flickr)Läs vidare här

Priset delas ut i 11 kategorier plus en summakategori. Likt medlodifestivalen för länge sedan kör man fortfarande med jurybedömingar. Men kanske man behöver hjälp med en internetomröstning. Varje priskategori (totalt 11 stycken) hanteras av en jury bestående av 3 till 4 ledamöter. Representanterna kommer från branschorganisationer, tidningarnas redaktioner, är forskare/experter eller namnkunniga företrädare för industrin.   

Nominering kan ske fram till den 31 maj 2009.
De tre främsta nomineringarna i respektive kategori tillkännages i mitten av september 2009. Vinnarna presenteras vid en festlig prisutdelning i samband med Tekniska Mässan i Stockholm i oktober 2009. Läs här om kategorierna som i princip samtliga är tillämpbara för miljöinnovationer.
Industrins stora hållbarhetspris
Galans huvudpris går till den person/ det företag/den organisation i samtliga priskategorier som mest framgångsrikt minskat sin miljöpåverkan/ökat sin hållbarhet.

Årets trendsättare
Går till person/företag/organisation vars hållbarhetssatsningar fått genomslag och spridning inom andra företag/branscher.

Innovations- och kreativitetspriset
Går till person, företag eller organisation som lyckats kommersialisera hållbart innovationstänkande – genom egen insats eller genom medarbetare – på ett nytänkande och kreativt sätt.

Årets sociala ansvarspris
Går till företag som på ett framgångsrikt sätt tar ansvar för samhälle, arbetsmiljö och hållbar utveckling genom hela kedjan från råvara till färdig produkt, leverans och återvinning.

Årets nykomling
Går till startuppföretag som startat produktion i Sverige under det senaste året med en lovande, hållbar teknik.

Bästa energileverantör
Går till energileverantör som erbjuder bästa förutsättningarna för svensk industri vad gäller hållbarhet, service och pris.


Bästa energisparare

Går till satsning eller initiativ som väsentligt förbättrat eller minskat energianvändningen för ett företag i form av exempelvis bättre teknik, planering, logistik, samarbete, ledarskap.

Årets forskningssamarbete
Går till framgångsrikt samarbete mellan forskare och industri som kan bli betydelsefullt för hållbarhet inom industrin, exempelvis genom ny/förbättrad produkt eller process.

Årets hållbara produkt
Går till företag som har utvecklat eller tillverkar en uttalat miljöpositiv produkt som till exempel förbrukar mindre råvara, ersätter fossil råvara eller minskar utsläpp.

Årets Industrihjälte
Går till person i industrin som åstadkommit något utöver det vanliga – gjort en upptäckt eller drivit viktig hållbarhetsfråga framgångsrikt, tagit över nedläggningshotade fabriker, eller startat nya intressanta industriprojekt.

Juryns hederspris
Går till företag som genom en smart, nytänkande reklam/annonssatsning framhållit sin hållbarhetsprofil.

Årets miljöfrö
Går till idé från ”företagsgolvet” som har gett eller väntas ge en väsentlig förbättring ur energi- och/eller hållbarhetsperspektiv.

 

LÄNK till utlysningen: http://www.industrinshallbarhetspris.se/default.lasso