Miljöborgarrådet Ulla Hamilton invigde Paxymerfabriken i Stockholm på torsdagen. Paxymer är ett grönt flamskyddande material för polyolefinplaster. Björn Albinsson, Myndigheten för säkerhet och beredskap talade också. 

Paxymer är 100% återvinningsbart, bildar varken rök eller sot, droppar inte och avger inga farliga gaser. Det kan användas vid tillverkning av rör, el-artiklar, möbler, tvättmaskiner och interiörer i fordon. Paxymer kan ersätta PVC i många applikationer. Klicka här för mer från invigningen och en video.

Visionen för Paxymer
Ann-Christin Paul berättade om visionen för Paxymer: ”att spara liv genom att förbättra brandförloppet på ett giftfritt sätt.” Polyolefiner är den basplast industrin satsar på idag. Den är återvinningsbar är snäll mot miljön och har en gynnsam prisutveckling. Med Paxymer kan man använda polyolefinplast såsom PP, PE etc i fler applikationer än vad som är fallet idag. 

Till höger ser Du startbilden för en imponernade video om effekten av Paxymer Du hittar den genom denna länk. http://www.newsdesk.se/pressroom/pppolymer/video/view/video-paa-paxymer-och-ett-konkurerande-prov-under-ett-ul94-v-test-1153