Hur ofta har jag inte drömt om att sätta lastbilarna på järnväg rakt av! På Energitinget 11-12 mars visas unika bilder från första provkörningen av Flexiwaggon, en tågvagn som transporterar lastbilar på järnväg. Gissa om man kan räkna på potenitella miljövinster! Bilden från Flexiwaggons hemsida – det finns ännu inga bättre bilder där.

Sotis på Dig som ser detta på Energitinget! Klicka här för vidare information ur Pressmeddelande och hemsida!

– Flexiwaggon är en nischlösning som passar lastbilar som transporterar t.ex. dagligvaror kortare sträckor säger Mikael Fjällström på Energimyndigheten. Samtliga utsläpp minskar med 75 % varav koldioxid är ett.

 Flexiwaggon har flera fina fördelar. De behövs inga särsklida lastställen. Det ger stora kombinationsmöjligheter genom att den kan transportera lastbilar, bussar, personbilar, containrar, timmer, växelflak och trailrar med eller utan dragbil på en och samma vagn. Nödvändig utrustning finns integrerad i vagnen.

FlexiWaggon kan framföras i 140 km/h vilket gör att den kan kopplas på ett persontåg Lastning och lossning sker individuellt för varje vagn. Att lasta och lossa ett helt tågsätt tar 10-15 min. Lastning och lossning sker horisontellt vilket gör att man inte behöver ta hänsyn till elledningar. Det kan i princip ske var som helst. Det enda som krävs är en hårdgjord markyta som håller för det som ska lastas och lossas.  Lika enkelt som att köra på Flexiwaggon är det att köra av. En ny chaufför kan möta upp på ankomstplatsen och med en knapptryckning fälla ut rampen. Sen är det bara att köra av.

Korgen som lastbilen står på kan öppnas i båda ändar och vridas åt både höger och vänster. Lastbilen behöver inte backas utan den körs framåt både vid på och avkörning. Vagnsvikten är detsamma som för befintliga vagnar men FlexiWaggon kan lasta 60 ton mot 44 ton för liknande lösningar. Lastkapaciteten i volym är större eftersom FlexiWaggon är extremt låglastad och i och med det ökas framkomligheten utefter spåret markant. Underhållskostnaderna är lägre, ca hälften mot exempelvis konkurrenten Rollende Landstrasse.

Flexiwaggon AB, som har utvecklat vagnen har bl.a. fått stöd från Energimyndigheten med 11 miljoner kronor. Övriga intressenter är bl.a. ICA och Green Cargo.

På Energitingets andra dag, den 12 mars kl 11.00 presenterar styrelseordförande i Flexiwaggon AB, Gunnar Svedbergh, Framtidens kombitransport redan idag på session 34. Filmen The FlexiWaggon innovation kommer också att visas då. Den kan även ses i Energimyndighetens entreprenörsmonter Cleantech – en ren tillväxtmöjlighet under hela Energitinget.

Vi återkommer när det finns mer information att förmedla