I dag har jag letat glädjeämnen i Regeringens PM Klimat- och Energipolitik för en hållbar framtid. Mitt perspektiv är  förstås utveckling av miljöinnovationer. Men i förrgår njöt jag av en riktig höjdare, en promenad i Barcelona i spåren av en världens främsta innovatörer under förra seklet, Pablo Picasso.  

Tavlan till vänster (bild från Flickr) ger ett perspektiv,  som ibland glöms bort, på innovatörens kamp för utveckling. ”Les Demoiselles d’Avignon” erkänns nu som det kanske första stora steget i Picassos utveckling för att bryta upp formerna. Inspirationen kanske kom från dåvarande bordellgatan d’Avignon här i Barcelona. När verket var färdigt visade han det för några  vänner. De blev förfärade. Picasso gömde undan det i sin ateljé. Det kom inte fram förrän 23 år senare. Men nu är det ju ett av Picassos mest berömda verk och hänger på hedersplats på Metropolitan Museum of Modern Art i New York. Klicka här om Du ännu bryr Dig om Regeringens PM.

PM:et presenteras som sammanhållande två propositioner och ett antal andra åtgärder som Regeringen kan vidta. I PM:et finns mycket bra. Det jag hittar som mer direkt berör miljöinnovationer är:

Regeringen presenterar en handlingsplan för energieffektivisering. Ur den citerar jag: ….” För att ställa om samhället mot att bli mer energieffektivt krävs att det finns energieffektiva produkter att erbjuda konsumenterna. Regeringen förstärker de framgångsrika satsningarna på teknikupphandling och marknadsintroduktion av energieffektiv teknik. ”…. 

I Handlingsplan för en fossiloberoende fordonsflotta finns bland annat:

”Fortsatta satsningar på andra generationens biodrivmedel. Utvecklingen av den andra generationens biodrivmedel stöds och 875 miljoner kronor för perioden 2009–2011 avsätts för kommersialisering av ny energiteknik, bl.a. demonstrationsanläggningar för biodrivmedel.”

 

 

 

 

”Elbilar och laddhybrider. Regeringen lägger ut ett uppdrag att ta fram ett samlat kunskapsunderlag om marknaden för elbilar och laddhybrider ska ge bättre förståelse för om och hur denna marknad behöver ytterligare stimulans.”