Det finns flera svenska stöd för företag som vill utveckla innovationer. Vinnovas Forska&Väx är ett som främsta ska stödja små- och medelstora företag. Fast det står forska i namnet behöver man inte ha koppling till universitet för att söka. Det kommer utlysningar varje år och konkurrensen om stöd kan vara hård. Varje ansökningsomgång brukar ge 300-400 ansökningar varav ca 10 % beviljas stöd. Klicka här för vidare information. Programmet är för företag inom alla branscher. Sökanden ska påvisa en stark potential att vidareutvecklas och växa. Projektet kan genomföras självständigt eller i samarbete med externa partners. Krav på projektet är att det svarar mot ett marknadsbehov och ska främja utveckling av nya eller bättre produkter, tjänster och processer för kund.  Projektet ska stärka företagets tillväxtmöjligheter och konkurrenskraft. Inför 2009 är det flera nyheter. Det totala beloppet som betalas ut har ökat från 100 till 120 Mkr. Programmet har tre delar:

A. Forsknings- och utvecklingsprojekt. Max 5 miljoner kr kan sökas. Projektet ska leda till framtagning av ny kunskap eller användning av befintlig kunskap på ett för företaget väsentligt nytt sätt. Typisk projekttid är 6 – 18 månader. Kravet på medfinansiering är 50 %. Nästa ansökan senast 23/9 

B. Förstudie, verifiering eller mindre forsknings- och utvecklingsprojekt.
Max 500.000 kr kan sökas. En förstudie innebär en undersökning för att ta fram en plan för genomförande av ett forsknings- och utvecklingsprojekt. Ett verifieringsprojekt skall avse att ge företaget möjlighet att verifiera de tekniska egenskaperna och de kommersiella möjligheterna hos en projektidé eller ett forskningsresultat. Typisk projekttid är 3-6 månader. För dessa projekt har man nu avskaffat kravet på medfinansiering. Nästa ansökan är senast 23/9.

C. Behovsanalys. Max 100.000 kr kan sökas. En behovsanalys undersöker marknadspotentialen och strategin för ett tänkt forsknings- och utvecklingsprojekt. Det ger företaget möjlighet att ta fram en projektskiss som kan leda till en ansökan om ett A- eller B-projekt enligt ovan. En behovsanalys kan även vara en mindre förstudie. Typisk projekttid är 1-3 månader. Sådana ansökningar kan nu göras året om. Det tar 4-6 veckor att få besked om det blir stöd. 

Information om denna utlysning samt förutsättningar och villkor för deltagandet framgår av länkarna t v och den fullständiga utlysningstexten. Fritt efter Uppfinnaren&Konstruktören och Vinnovas sida för Programmet.