Höjdaren i detta nummer av Uppfinnaren & Konstruktören för mig är Bengt-Arne Vedins krönika. Men de två artiklarna om miljöinnovationer kan ju göra vem som helst glad. Lite glädje är väl inte fel till begravningen. Att solen värmer gott vet vi, men hur nyttjar vi värmen. Bengt-Arne utvecklar en del tankar som jag verkligen sympatiserar med. Nedan referar jag också kort om miljöinnovationerna i numret. Där är också länkar till några andra artiklar i tidningen och till vårt tidigare inlägg om den. 

Bengt-Arne Vedin är en av landets mest kunniga personer när det gäller  utveckling av innovationer. Han inleder: -”En klassisk artikel i Harvard Business Review betitlas i översättning ”Modern företagsledning leder till undergång” – för den går efter ”sunda ekonomiska principer”. Men de är inte så sunda. De är kortsiktiga och innebär effektiva skygglappar. För att jämföra mellan projekt använder man gärna metoder som netto nuvärde och diskonterat kassaflöde.  

För existerande produkter är siffrorna bra som jämförelse. Men intäktspotentialen för en radikal innovation är omöjlig att bedöma. Kom ihåg Losec! Felbedömingen på intjäningen på USA-marknaden var kanske en med faktor 100. Existerande produkter är alltid på väg att ersättas av nya. Så den ribba man sätter för att dra i gång nya projekt borde hela tiden sänkas. Det behövs en entreprenöriell kalkyl, inte en förvaltandets kalkyl. 

För sju år sedan skrev UK om Ljusabsorbatorn. Då var den i tidig utvecklingsfas. Men efter år av tester och utveckling startades företaget SolTech Energy AB 2006 Nu har man 12 anställda.

SolTechs system ska  använda så mycket som möjlligt av solinstrålningen.  Systemet består av genomskinliga takpannor i glas. Dessa låter ljuset tränga ner till en absorberande duk. Denna värmer luft i en spalt mellan duken och takpannorna. Sedan växlas den uppvärmda luften över till husetes värmesystem. Tanken är att arbeta med både nybyggda och befintilga Spanien. Men det är inte förrän i år man börjar fokusera på att få upp försäljningen. 

Nu finns det en 100 %igt nedbrytbar gravurna. Inga limmer eller färger får vara med. Den förintas fullständigt vid kontakt med jord och vatten. Fader Nils och dottern Marie driver tillsammans med Nils hustru Älvsbyns och Arvidsjaurs begravningsbyråer.

De hade länge tyckt det var fel att gräva ner och bränna så mycket trä och lim vid begravningar. Så kom de i kontakt med småländska distributörer av ett majsbaserat plastliknande material som man gör kompostpåsar av. Det levereras som granulatkulor och hårdheten kan varieras när man smälter dem.  Tester visade att det skulle fungera så de lät tillverka verktyg för att pressa urnor. Hittills har de sålt ca 400 stycken, de flesta till deras egna kunder.

På tidningens hemsida hittar Du flera godsaker. Några artiklar ur senaste numret och ur tidigare nummer som present till besökarna. Ur detta nummer finns två spännande artiklar om innovationer.

-Håkan Asph är innovatören bakom en maskin som kan hänga fast etiketter på produkter.
Maskinen gör att det går snabbt och effektivt att fästa den information som följer med en produkt ut i butikshyllorna. Hittills har alla etiketter som ska hängas fast på produkt fästs manuellt.

-Extraljusen Rayzer RS är en innovation av Lars Svelander från Sundsvall. Den ökar säkerheten på våra vägar. Ur produkten har bolaget Visualeyes vuxit fram och intresset är stort på många ställen i världen, berättar uppfinnaren.

På hemsidan hittar Du också hur Du kan prenumerera och annonsera liksom ett artikelarkiv där Du kan söka ur äldre artiklar. http://www.uppfinnaren.com/

 Naturligtvis hittar Du min krönika i numret också. Nu har jag publicerat den också här på sidan EU-stöd. http://evolveu.bloggsida.se/publicerat 

Här hittar Du också ett inlägg om Vinnovas stöd till Forska € Väx -programmet http://evolveu.bloggsida.se/svenska-stod/forbattringar-2009-i-forskavax-innovationer Det har inspirerats av en artikel i detta numer av UK.

Länk till artikel om UK nr 5, 2008. http://evolveu.bloggsida.se/diverse/miljoinnovationer-med-mera-i-uppfinnaren-konstruktoren-nr-5-2008 (OBS DETTA ÄR ETT FÖRBETALT INLÄGG)